Doğuda sıcak kumların, batıda serin suların, tarihin dokusunu hissettiği gençlik yıllarında Alaeddin Keykubad, babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Anadolu coğrafyasını adıyla süsleyen bir liderin evladı olarak büyüdü. Sadece savaş alanlarında değil, farklı kültürleri ve toprakları gezip dolaşarak geniş bir bakış açısına ve bilgi birikimine sahip oldu.

TAHTA GEÇİŞ VE ALANYA'NIN FETHİ

1220'de Anadolu Selçuklu tahtına oturan Alaeddin, hemen birinci yılında tarihi bir zafer elde etti. Kudretli Sultan Alaeddin'in liderliğindeki ordusu, Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı Alanya Kalesi'nin yollarını tuttu. Bu kale, Kalonoros adıyla bilinen Kyr Vart'ın idaresindeydi ve yapılan bir anlaşma sonucu ele geçirilmeye çalışılıyordu.

Soğuk havaya rağmen, ordusuyla birlikte Sultan, Antalya'dan gelen deniz kuvvetleriyle birlikte Alanya Kalesi'ni kuşatmaya karar verdi. İki ay süren zorlu kuşatma sonucunda kale, direnişini kırarak teslim oldu. Sultan Alâeddin, yapılan anlaşmaya göre kaleyi teslim alacak ve Kyr Vart'ın kızıyla evlenerek barışı sağlayacaktı.

alaeddinkeykubad_56806bfccc995

Alanya Kalesi'nin fethi, bir askeri zafer olmanın yanında diplomatik bir başarıydı. Kale teslim olurken yapılan anlaşma, sultanın hem askeri gücünü hem de diplomasi becerilerini ön plana çıkardı. Bu zaferle birlikte, Alanya artık onun adına ‘Alaiye’ olarak anılmaya başlandı.

Alaiye'nin fethinden sonra Sultan, kış mevsimini geçirmek üzere Antalya'ya hareket etti. Bu yolculuk sırasında, Kyr Vart'ın kardeşinin yönetimindeki Alara Kalesi de fethedildi. Sultan'ın zaferleri, tarih sayfalarına da damgasını vurdu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in doğumuyla taçlanan bu zaferler, kudretli bir liderin bir hükümdarlığın kaderi de değiştirebileceğini gösteriyordu.

ESERLERİN İNŞASI VE PRESTİJİN ZİRVESİ

Saltanatı boyunca Alaeddin Keykubad, Anadolu coğrafyasına sayısız önemli eser kazandırdı. Antalya’daki Yivli Minare Camii, sultanın estetik anlayışını ve mimari zevkini yansıtan muazzam bir yapı olarak günümüze ulaştı. Yalnızca mimari değil, idari ve askeri alanda yaptığı düzenlemelerle de devletine büyük bir saygınlık sağladı.

alaaddin_keykubat

Sultan Alaeddin, saltanatı boyunca Alanya'nın fethiyle değil, Alara Kalesi'nin ele geçirilmesiyle de önemli zaferlere imza attı. Bu zaferler, Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarını genişletti ve halkının gönlünde sultanlarının gücünü pekiştirdi.

 

HÜKÜMDARIN ÖLÜMÜ

31 Mayıs 1237'de, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Kayseri'de düzenlenen büyük bir ziyafet, sultanın trajik ölümüne neden oldu. Kuş etinden zehirlenerek hayata veda etti. Ancak ölümüyle birlikte bıraktığı miras ve başardığı zaferler, onu tarih sahnesinde unutulmaz kıldı.

Alaeddin Keykubad, saltanatı boyunca kazandığı zaferler, inşa ettiği eserler ve geniş ufkuyla Anadolu'nun ışıltılı sultanı olarak anılmaya devam ediyor. Hükümdarlığı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak günlerine tanıklık ettiği bir dönem olarak tarihe geçti. Haber/Erendiz ÖZKURT

Editör: Uğur Keskin