DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO TAŞINMAZIN CİNSİ DOLU/BOŞ
DURUMU
KİRALAMA
SÜRESİ / YIL
ALANI
M2
MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 Çıplaklı Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad. No:251 adresindeki Park Alanı içerisinde 188m2 karkas yapısı ile birlikte işyeri ve çay bahçesi yapılıp işletilmesi şartıyla ihale edilecektir. 188m2 Karkas
yapı  
10 YIL 188m2 Kapalı Alan
800m2 Açık Alan
42.000,00TL 25.000,00TL 28.12.2023 14:00
2 Bademağacı Mah.Uğur Mumcu Cad.No:142/A Mevcutta Kahvehane BOŞ 5 YIL 115 25.000,00TL 15.000,00TL 28.12.2023 14:30
3 Bademağacı Mah.Uğur Mumcu Cad. No:144  Mevcutta Büfe+Kafeterya Önceki kiracı oturmaktadır. 5 YIL 22m2
Kapalı Alan
50m2 Açık Alan
8.500,00TL 5.000,00TL 28.12.2023 15:00
4 Dağbeli Mah.Dağbeli Cad. Belediye Koordinasyon Binası Bodrum Katı 35/6 nolu işyeri / Depo BOŞ 10 YIL 200 40.000,00TL 25.000,00TL 28.12.2023 15:30
5 Yeniköy Mah.Kanal Cad.No:519 adresindeki Aile Sağlığı Merkezindeki 1 nolu Aile Hekim Odası Önceki kiracı oturmaktadır. 3 YIL 32 6.000,00TL 4.000,00TL 28.12.2023 16:00
1- Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  45. maddesi gereğince  Açık teklif usulü ile   belirtilen  tarihte Belediye toplantı Salonunda  toplanacak komisyon tarafından KİRALAMA ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce  geçici teminat miktarını  Belediyemiz veznesine yatırıp alacakları makbuz ile birlikte diğer istenen evraklarıda ekleyip şartnameyi imzalayarak işlem dosyalarını ihale birimine teslim edeceklerdir.
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Katılacakları ihalenin yukarıda belirtilen  geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin;  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini,  imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait   güncel alınmış ticaret ve   sanayi odası belgesini, 
ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini  ihale  saatine kadar  Belediye İhale Birimine  vermeleri  zorunludur.
4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
6- Katılımcıların sorun yaşamaması adına ihaleden en az 2 gün önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile görüşerek evraklarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
7- Önceki dönem kiracısının oturmakta olduğu dükkanı tekrar alamaması halinde 15 gün içerisinde dükkanı tahliye etmeyi taahhüt eder, buna itiraz edeceği bir hakkı yoktur. Taşınmazlar mevcut halleriyle ihaleye çıkartılmış olup, yapılacak tüm bakım onarım ve tadilatlar kiracıya aittir.
8- 1'nci sıradaki taşınmaz ihalesine sadece Döşemealtı İlçesi Sınırlarında ikamet eden veya burada işletmesi olan özel veya tüzel kişiler katılabilir.Bu alandaki 188m2 karkas yapı tamamlanarak işyeri veya Çay Bahçesi olarak kullanılacaktır.
9- 2-3 ve 4'ncü sıradaki taşınmazların konumu İlçe Merkezine yaklaşık 35 Km,İl Merkezine 60 Km mesafededir.Bölgenin sosyo ekonomik durumu göz önüne  alındığında,nüfusun sadece yaz aylarında yoğunluk gösterdiği açıktır.Ayrıca bölge halkının kalkınmasıda hedeflendiğinden dolayı bu taşınmazların ihalesine sadece Bademağacı ve Dağbeli mahallesinde ikamet eden veya burada işletmesi olan özel veya tüzel kişiler katılabilir. 
10- 5'nci sıradaki taşınmaz ihalesine sadece Aile Hekimi olarak görev yapan şahıslar katılabilecektir. 
11- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde Mesai Satleri İçerisinde Ücretsiz olarak görülebilir.
İrtibat: 0242 421 30 53 (12 30 veya 12 51 dahili)
Mehmet DUMAN
Belediye Başkan Yardımcısı
#ilangovtr Basın No ILN01951092