SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, şartname bedeli, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile Belediye Encümeni tarafından, Encümen toplantı odasında yapılacak ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

1- İlçemiz, Akçapınar Mahallesi No:2 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 60 m2 dükkanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 15.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 4.500,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 11.10’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 1.000,00 TL dir.

2- İlçemiz, Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi 4126 sokak No:24 Park alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 6 m2 büfe yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 100.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 30.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 11.20’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir.

3- İlçemiz, Aşağıkocayatak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 40.000 m2 arazinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 200.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 11.30’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir.

4-  İlçemiz, Belek Mahallesi 119 ada 2 parselin güneyinde park alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 6 m2 büfe yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 300.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 90.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 11.40’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir.

5- İlçemiz, Belek Mahallesi 1985 ada 1 parsel içerisinde saat kulesi altında (Atatürk 1 Caddesi No:18) bulunan mülkiyeti Belediyemize ait dükkanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 3.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 900.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 12.00’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 20.000,00 TL dir.

6-  İlçemiz, Gebiz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:44/4 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 26 m2 dükkanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 30.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 9.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 12.30’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 1.000,00 TL dir.

7-  İlçemiz, Yeni Mahalle Kürüş Caddesi No:2E Zabıta Binası altında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 23 m2 dükkanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 60.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 18.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 12.40’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 3.000,00 TL dir.

8- İlçemiz, Yeşilyurt Mahallesi 122 ada 47 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 44.016 m2 büfe yerinin 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 110.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 33.000,00 TL dir. İhalesi 30/05/2024 tarihinde saat 12.50’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir.

İstekliler, İhale Şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alarak, ihale ile ilgili dosyalarını 29/05/2024 tarihinde saat 16.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

A- Gerçek kişiler

a) İkametgah Belgesi

b) Nüfus kayıt örneği

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

d) Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

B- Tüzel Kişiler

a) İmza sirküleri (Noterden)

b) Tüzel kişi adına teklifde bulunacak kimsenin vekil olduğunu gösterir Noter tasdikli vekaletnameleri

c) Sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret odasından sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihalenin ilanı tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e)  Vergi Dairesi ve Belediyeden borcu yoktur belgesi

C- Dernek veya Vakıflar

a) Dernek veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge

b) İmza Sirküleri (Noterden)

c) Dernek veya Vakıf Genel kurulunca gayrimenkul kiralanması hususundaki genel kurul kararının Noterden tasdikli sureti

d) Dernek veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noterden tasdikli sureti

e) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

f) Dernek veya vakıf genel merkezine ait mektup adresi

g) Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

Telefon : (242) 710 55 55      Fax : (242)722 19 68

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN02030465