ANTALYA Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre; Aile Hekimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Dr. Dilek Şahin Aile hekimlerinin temel hak edişlerinin yoksulluk sınırı altında kaldığına dikkat çekti. “Maaşımızın yüzde 25’i vergiye gidiyor ve yıl ortasında bu oran yüzde 35’lere kadar çıkıyor” diyen Dr. Şahin, vergi yükünün ağır olduğunu belirterek, “Dernek ve federasyon olarak talebimiz, kamu hizmeti veren aile hekimlerinin vergilerinin yüzde 15’e sabitlenmesidir” dedi.

Foto (2)2

TÜCCARDAN DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYORUZ

Aile hekimlerinin yoğun ve önemli bir kamu hizmeti sunduğuna söyleyen Başkan Dilek Şahin, ağır vergi altında ezildiklerini ve bu durumun hem aile hekimlerini hem de sundukları hizmeti olumsuz etkilediğini vurguladı. Aile hekimlerinin yıl boyunca ödediği verginin, orta ölçekli bir tüccarın ödediğinden çok daha fazla olduğunu belirten Başkan Şahin, kamu hizmeti sunan diğer kurumlara bağlı memurlarda sabit ek ödemeler vergi matrahına dahil edilmezken aile hekimlerinde durumun böyle olmadığına dikkat çekerek, “Aile hekimliği çalışanları zor yaşam koşulları ile boğuşurken bir de ortalama yılın yarısından sonra yüzde 35 vergi dilimiyle karşılaşıyor. Yani her 100 liradan 35 TL kesinti görüyorlar” ifadesinde bulundu.

Calısacak Kimse Bulunmayacak

GELİR AZALDI VERGİ ARTTI

Son 2 yıl içerisinde vergi kesintilerindeki artışın yüzde 116 olduğuna ve aile hekimlerinin gelir artışının ise sadece yüzde 87’de kaldığına belirten Şahin, “Bu durum aile hekimliğinin tercih edilebilirliğini ortadan kaldırıyor. Kamudan, aile hekimliğine geçiş azaldı. Şu anda 100 aile hekimliği biriminden 20’sinde aile sağlığı çalışanı yok. Mesleğe geçen yeni hekimler aile hekimliğini bu ağır ekonomik şartlar nedeniyle artık istemiyor. Görevinin başında olan aile hekimlerde yıllar içinde giderek daha fazla gelir kaybına uğradı. Yıl boyunca sürekli vergi dilimlerine girerek büyük kesintilere maruz kalıyoruz. Vergi matrahı toplamında ana hak edişimize ek olarak performans, destek ve teşvik ödemeleri gibi ek ödemeler de hesaba katılıyor. Emekliliğimize yansımayan, günü kurtarmak amacıyla getirilen ek ödemeler üzerinden de vergi ödeyerek daha elimize geçmeden kesintilerle karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu durum, yeni açılacak aile hekimliği birimleri için aile hekimliğine geçişlerinin de önünde önemli engel olacaktır” dedi. Şahin ayrıca yüksek vergi kesintisi önümüzdeki yıllarda ciddi boyutta aile sağlığı çalışanı açığına sebep olacağına da işaret etti.

Sağlık Bakan

BAKANLIKLARA SESLENDİ

Son yıllarda pandemi ve deprem felaketi gibi ağır toplumsal olaylarda özveriyle çalışan aile hekimlerinin bu vergi yükünden kurtarılmasını istediklerini belirten Şahin, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na seslenerek, “Sorumluluğumuz gün geçtikçe artarken, oransal olarak kazancımız düşüyor ve satın alma gücümüz azalıyor. Vergi kesintilerinin gözden geçirilmesini ve bu konuda aile hekimlerine yan haklar tanınmasını ilgili Bakanlıklardan talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ