Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, yeni konferans düzenleyeceğini duyurdu. AKMED’in düzenleyeceği konferans kapsamında Prof. Dr. Zeynep Tarım ile birlikte 'Topkapı Sarayı’nda Protokol, Törenler ve Kutlamalar' konusunu ele alacak. Konferansın amacı, Osmanlı sarayında gerçekleşen kutlamaların protokol kuralları ve törenlerine odaklanarak, sarayın ve şehrin ilişkisini belirli açılardan ele almak olurken Topkapı Sarayı’nda yapılan törenlerin niteliği, katılımcılar, kıyafetler ve mekanlar incelenecek. Konferans, 7 Mart Perşembe saat 17.30'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

KONFERANS İÇERİĞİ

Osmanlı sarayı hem devlet merkezi hem hanedanın evi olmasından dolayı çok işlevli bir yapılanmaya sahip olmakla birlikte dünyadaki pek çok sarayda olduğu gibi Topkapı Sarayı’nda yapılan kutlamalar da kendine özgü protokol kurallarına/teşrifata uygun biçimde törenlere dönüşürdü. Padişahın, devlet adamlarının, saraylıların katıldığı törenler niteliğine göre avlularda, sofalarda veya köşklerden birisinde davetlilerin katılımıyla gerçekleşirdi. Osmanlı sarayında gerçekleşen törenlerin bir kısmı devletin resmi ideolojisi, bir kısmı saraylıların yaşama alışkanlıklarından, bir kısmı ise toplumsal yapıdan beslenmektedir. Topkapı Sarayı’nda başlayan büyük törenler saray dışına yayılarak başkent İstanbul’u renklendirmekte sokakları ve meydanları birer sahneye dönüştürmekteydi. Saray tarafından düzenlenen şenlikler ise İstanbul’un meydanlarında padişahın ve halkın katılımıyla yapılırdı. Bu bağlamda saray ve şehir ilişkisini de bazı açılardan görmek mümkün olacaktır. Bu konuşmada Osmanlı sarayında hangi teşrifat kurallarının izlendiği, hangi kutlamaların bir törene dönüştüğü, törenlerin özellikleri, katılımcıların kıyafetleri ile kullanılan mekanların incelenmesi amaçlanmakta.   

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER