Antalya Ortak Düşün Meclisi (ANODEM) Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda "Türkiye’de Kadın Olmak" teması ile kadın haklarını, kadınların mücadelesini ve karşılaştıkları sorunları ele aldı. Kadınların Türkiye’de yaşadığı zorluklar çeşitli açılardan ele alınarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. 

Whatsapp Image 2024 05 27 At 14.57.04
KADIN HAKLARI 
Antalya Ortak Düşün Meclisi (ANODEM) Mayıs ayı toplantısında kadın haklarını, kadınların mücadelesini ve sorunlarını gündemine taşıdı. “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı gündem toplantısının açılışını, ANODEM kurucularından Eşref Ural yaptı. Ural, yaptığı kısa konuşmada yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından birisini kadın haklarının ve kadın-erkek eşitliğinin oluşturduğuna dikkat çekti. 


“KADIN MESELESİ İNSANLIK SORUNUDUR!”
Toplantıda ilk sözü ANODEM kurucusu ve daimi üyesi avukat Pınar Toğaç Bulut aldı ve Türkiye’de kadın hakları hareketinin kısa bir özetini yaptı. Av. Bulut, özetle şunları söyledi; “Kadın hakları meselesi tarih boyunca hemen her dönemde çeşitli boyutları ile tüm dünyada tartışılmış, insanlığın gelişmesine paralel olarak da çeşitli çözümler üretilmiştir. Kadın meselesi insanlık sorunudur! Kadınların günlük hayatta yaşadıkları negatiflikler arttıkça kadınlar ile erkekler hukuki, sosyal, kültürel her alanda eşit haklara sahip olana dek kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapılması için hukuki düzenlemeler yapılmış ve bunlardan ilki 4320 Sayılı Yasa ve akabinde de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur.”

Whatsapp Image 2024 05 27 At 14.57.05 (1)

GÜNEŞİ KADINLAR DOĞURUR
Toplantının bir diğer konuşmacısı ise ANODEM daimi üyesi Ayşenur Özdoğan Gülmez oldu.  Gülmez, siyasetten örnekler verdiği konuşmasında, siyaset dünyasında kadın olmanın zorluklarına dikkat çekti. Gülmez, “Dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş bir milletin kadınlarıyız aslında. Lakin günümüze gelene kadar birçok kazanılmış hakkımızda özellikle seçilme geriye doğru giden bir eğrimiz var.  Bizler siyasette delikanlı kadın değil; kadın ve ana gibi siyaset yapmak istiyoruz. Adı dahi ‘Anadolu’ toprakları olan bu güzide ülkeyi ANA gibi toplayıcı, kapsayıcı şekilde yönetimlerde yer almak istiyoruz” dedi. 

Whatsapp Image 2024 05 27 At 14.57.06
UYGULANAN POLİTİKALAR YETERSİZ
Toplantının son konuşmasını ise Mali Müşavir ve iş kadını Raziye Gök Aktaş yaptı. Aynı zamanda ANODEM kurucusu olan Aktaş, çalışma hayatında kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken konuşmasında “Dünyada bazı şirketlerin yaptığı karşılaştırmalı araştırmalar neticesinde, 2022’ye göre 2023’te iyileşmiş olsa da iş hayatındaki kadınların, tükenmişlik hissinden ve zihin sağlığından oldukça endişe ettikleri, kadınların yüzde 35’inin zihin sağlığından endişe ettikleri, âdet ve menopoz söz konusu olduğunda birçok kadının sessiz sedasız acı çektiğini, kadınların yalnız %20'si bu imkânı sağlayan bir işyerinde çalışıyor olduğunu, işyeri dışında kadınları etkileyen faktörleri nazarında en çok kadın hakları konusunda endişe duydukları belirtiliyor” ifadelerini kullandı. 


HALK SAĞLIĞI KONUSU
Raziye Gök Aktaş “Türkiye; Hükümet 12. Kalkınma Planında,  “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)”  politikalar-tedbirler ve hedefler belirlemiş. SKH 5 hedefleri baz alınmış. Sonuç olarak; çalışma hayatında yer alan kadınların durumu, ekonomik, sosyal, biyolojik, kültürel birçok faktörle ilişkili olarak incelenmesi gereken çok boyutlu bir halk sağlığı konusudur” şeklinde konuştu.

Muhabir: ERENDİZ ÖZKURT/ÖZEL HABER