İLAN
ANTALYA
30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2022/647 Esas 2023/537 KararKullanmak için Uyuşturucu veya uyarıcı Madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Hamdi ve Emine oğlu, 19/09/1972 Bonn/Almanya doğumlu, Aksaray, Güzelyurt,Karşıyaka/Ihlara Mah. Nüf. Kayıtlı Sanık NEBİ KUŞSAN hakkında,
1-TCK 191/6 Delaletiyle 191/1 maddesi gereğince 2 yılhapis cezası ile Cezalandırılmasına ve TCK 53 Maddesi ileTCK 58/6 Maddelerinin uygulanmasına,
İş bu karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Nebi Kuşssan'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01993649