İLAN
T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/483 Esas
DAVALI : ESER AKTOK - TC:248******48
Davacı Ünver Dağlar tarafından aleyhinize açılan Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde; 07 EU 770 plakalı aracın mülkiyetinin davacı Ünver Dağlar'a ait olduğunun tespitine ve aracın davacı adına tescili talepli açılan davada;14/05/2024 günü, saat 09:43'te ön inceleme duruşması yapılacağından, 7251 sayılı Yasa ile değişik 6100 Sayılı HMK nın 137/2 ve 139. maddeleri gereğince taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01993788