Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2023/227985 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/227985 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
860.000,00 1 Taşıt 07EEC97 Plakalı , 2011 Model , SEAT Marka , 1P Tipli , CAX616805 Motor No'lu , VSSZZZ1PZBR009086 Şas ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:59

21/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01994657