Yemyeşil ormanların gölgesindeki Anamas Dağları'nın kutsal kaynaklarından biri olan Aksu Çayı, zirvesinden doğan serüvenine Antalya'nın engin sularında Akdeniz Körfezi’nde son verir. Bu muhteşem akarsu, sularını coşkuyla taşıdığı 156 kilometrelik yolculuğunda, binlerce yıl boyunca insanların yaşamını şekillendiren bir hikaye anlatır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
Bir Hitit geleneğine göre, Büyük Kral IV. Tuthaliya'nın zamanında yapılan antlaşma, Aksu Çayı'nı sınırların belirleyicisi haline getirmiş. Tarhuntaşşa kralıyla yapılan bu anlaşma, Teke Yarımadası'nı kucaklayan Lukka diyarı ile Orta Torosların derinliklerinde gizlenen Tarhuntaşşa bölgesini ayırmış.

TOPRAĞIN BEREKETİ
Doğanın kucakladığı bu cennetin bitki örtüsü, iklimin, toprağın ve rüzgarın kusursuz dansıyla şekillenir. Akdeniz’in süs makilerin hüküm sürdüğü bu topraklarda, binlerce renk ve koku bir araya gelir. Kermez, pırnal meşe, funda ve defne gibi bitkiler, çayın kıyılarını süslerken, yabani zeytin ve menengiç ağaçları arasında gizlenen hayatın kalbini oluşturur.

0Aec4A06 2F6F 4599 Addb C4C8393Df787

Aksu Çayı'nın suları, taşıdığı alüvyonlarla toprağın bereketine hayat verir. Bu doğal gübre, çevrenin biricik mirasıdır ve verimli topraklarıyla tarımın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Taşınmış materyallerin egemen olduğu sahalarda ve ormanlık alanlarda, Aksu Çayı havzasında toprağın bereketinden kaynaklı çok sayıda toprak çeşidi gözlemlenir.

MEDENİYETİN MERKEZİ
Aksu Çayı'nın masalsı yolculuğu, sularının akışıyla ve taşıdığı kültürel mirasla zenginleşir. Binlerce yıllık tarih, bu suların derinliklerinde saklıdır ve her dönemin izlerini taşır. Antik çağlardan bu yana, insanlar bu suların bereketinden yararlanarak yaşamış, ticaret yapmış ve medeniyetler inşa etmiş.

Aksu Çayı, basit bir akarsu olmanın ötesinde Akdeniz'in efsanesi, toprağın bereketidir. Sularının çağlayan dansı, doğanın müziğiyle buluşur ve sonsuza kadar akar, hayatı yeniden doğurur. Bu muhteşem akarsu, geçmişle geleceği birleştirir ve insanların yaşamına ilham veren bir destanın başkahramanı olur.

Muhabir: ERENDİZ ÖZKURT/ÖZEL HABER