Antalya Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, panelin moderatörlüğünü üstlenirken, katılımcılar arasında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Salih Kaygusuz, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu yer aldı. Panelde ayrıca, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de temsil edildi.

Belek Üniversitesi Rektör  Prof. Dr. Mehmet Yazıcı (Konuşmaci)

GELECEK NESİLLER İÇİN ÇAĞRI
Çevre ve ekolojik haklar konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen panelde, iklim krizinin etkileri ve çevre sorunlarına yönelik stratejilerde konuşuldu. Panelde eğitim ve sektörel işbirliklerinin önemine vurgu yapılırken, iklim değişikliği ile mücadelede toplumun geniş kesimlerinin katılımını teşvik etme gerekliliğini vurgulandı. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefine ulaşmada işbirliği ve bilgi paylaşımının öneminin altını çizen Belek Üniversitesi Rektör  Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, “Burada bulunmamızın sebebi, insanlık tarihinin en önemli sorunlarından olan iklim krizi ile yüzleşmek, bölgesel aktörler ile birlikte konunun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. “Şimdi Harekete Geç" mottolu manifestomuz ile acil eylem için çağrı yapmaktır” dedi.

Panel Genel

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU
“Bizler, ekosistemin paydaşı olan birey ve kurumlar olarak, hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduğumuzu idrak etmeliyiz” diyen Prof. Dr. Mehmet Yazıcı sözlerine, “Manifestoyu imzalarken, sadece kısa dönemli kazançlarımızı değil, aynı zamanda gezegenimizin geleceğini ve yeni nesillerin refahını da göz önünde bulundurmalıyız. Bölgemizde sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimsemek, doğal kaynakları korumak ve iklim dostu yöntemler kullanmak, türizm sektöründe daha iyi bir gelecek inşa etmek için adımlar atmamızı sağlayacaktır. Ancak, bunu tek başımıza başaramayız. Devlet, üniversiteler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak, birlikte çalışmalı, yenilikçi çözümler geliştirmeli ve mutlaka eyleme geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

KRİZİN FARKINDA OLMALIYIZ
İklim krizinin farkında olunması gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Bu sorunu çözmek için adil ve kapsayıcı politikaları teşvik etmeliyiz. İklim değişikliğinin en ağır yükünü taşıyan toplumların seslerini duymalı ve onların çıkarlarını gözetmeliyiz. Sadece söz vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda eyleme geçme taahhüdünde de bulunuyoruz. Manifestoya imza atacak taraflar olarak, sürdürülebilirlik ve adalet ilkelerine bağlı kalarak, iklim kriziyle mücadelede öncü rol oynamaya ve gezegenimizin geleceğini korumak için gereken adımları atmaya hazırız. Bu zirve ve sonunda imza atacağımız manifesto, farkındalığımızı arttırmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir adımdır. Hepimiz, bu mücadelede ortak sorumluluğa sahibiz ve birlikte çalışarak, iklim kriziyle mücadelede başarılı olabiliriz” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ