AİLE Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ eylemleri 3’üncü haftasında da devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Antalya Tabip Odası (ATO) eylemin 3’üncü haftasında Kepez ilçesinde bulunan Bolat Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi önünde eylem yaptı. Eylemde konuşan SES Antalya Şubesi Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Aslı Soydar, “Vergide adalet sağlanana kadar mücadelemizde kararlıyız” dedi.

G H Q A3F Wk A Ae X 4

‘AİLE HEKİMLİĞİNE ÖNEM VERİLMİYOR’

Yetkililere bir kere daha seslendiklerini söyleyen Soydar,  “Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce sağlık emekçisi her ay ücretlerinden yüksek vergi kesintilerine itiraz ediyor ve kesintilerin adaletli hale getirilmesini talep ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla 8 bin 163 ASM’lerde 28 bin 54 Aile Hekimliği Biriminde (AHB) yaklaşık 350 milyon vatandaşımıza birinci basamak sağlık hizmeti sunulmuştur. 2023 yılında Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Hizmetlerine 184 milyar, Şehir Hastanelerine 50 milyar olmak üzere toplamda 234 milyar harcanmış. Aynı yıl koruyucu ve diğer sağlık hizmetlerinin önemli yükünü üstlenen Aile Hekimliği Hizmetlerine ise sadece 42 milyar TL harcanıp, 2023 yıllı içerisinde 75 adet birinci basamak sağlık tesisi inşaatı yapılarak koruyucu sağlık hizmetlere verilen önem açıkta görünmektedir” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK PİYASALLAŞTIRILIYOR’

Birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların azaltıldığını söyleyen Soydar, “ Bir yandan aile hekimliğine başvuru sayıları yılda kişi başına 3,2’den 4’lere ulaşıp, iş yükünde artış yaşanmaktadır. Buna karşılık aile hekimliğinde hizmet veren sağlık çalışanın bir cebine konulan 100 TL’nin 35 TL ’si vergi olarak kesilmiştir. Vergi diliminde değerleme oranı adaletli uygulanırsa 288 bin 571 TL olması gerekirken, Maliye Bakanlığı 2024 yılı için ilan ettiği gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL gibi düşük göstermektedir. Bu durumda çalışanlar ilk aydan itibaren vergi dilimine girmiş kabul edilerek, yılın ilk ayından başlanarak giderek artan yüksek oranlarda vergi kesintileri yapılmakta ve çalışanın sırtından beslenen bir hazine tablosu tercih edilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri toplumun deprem, pandemi gibi olağandışı koşullarda ne derece ihtiyaç olduğu son yıllarda yaşanarak öğrenilmesine rağmen sağlığın piyasalaşmasına hizmet eden tedavi edici sağlık hizmetlerinde ısrarın topluma değil belli sağlık şirketlerine fayda sağladığı ortadadır” diye konuştu.

G H Q Dg J Wo A Aw01A

‘SÜRESİZ EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ’

Soydar,  “Vergide Adalet İstiyoruz eylemlerimizin 3’üncü haftasında da vergi adaleti sağlanmadı cümlesiyle talebimizi yineliyoruz. ASM’lerde çalışanların vergi kesintilerini adil ve katlanabilir hale getirilmesini, yüzde 35 kesintinin çok yüksek olduğunu, vergi kesintisinin en fazla yüzde 15 ve yıl içinde sabit oranda olmasını talep ediyoruz. Bu haklı meşru talebimizi için her hafta süresiz eylemde olacağımızı bildiriyoruz. İş yükümüz artıyor, enflasyon satın alma gücümüzü azaltıyor bir de yüksek adaletsiz vergi yükü emeğimizin karşılığını daha da küçültüyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER