SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası (ATO) geçtiğimiz hafta başlattıkları ‘Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları için Vergide Adalet İstiyoruz’ eylemini sürdürüyor. Bu hafta Muratpaşa ilçesinde bulunan 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanan SES ve ATO üyeleri burada bir basın açıklaması yaptı. Topluluk adına SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz konuştu.

‘MÜCADELEDE KARARLIYIZ’

Mücadelede kararlı olduklarını söyleyen İçöz, “Aile hekimliği sisteminde yaşanan sıkıntılar ve emekçilerin sorunlarını geçen hafta birçok ilde gerçekleştirdiğimiz eylemler ile dile getirmiştik.  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve TTB Aile Hekimliği Kolu ile birlikte hazırladığımız eylem programı ile ASM çalışanları üzerindeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Ses1

‘KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE ALINDI’

Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır diyen Şükran İçöz “Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir. Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ses3-1

‘VERGİDE SABİT YÜZDE 15 İSTİYORUZ’

Vergide adalet istediklerini söyleyen İçöz, “Sabit yüzde 15 vergi istiyoruz. Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, fabrika sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizden bordro üzerinden alınıyor. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlanması gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SAĞLIK TORBAYA SIĞMAZ’

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili 5 Şubat 2024 tarihli kanun teklifi  geçen hafta emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen mecliste kabul edildiğini belirten Şükran İçöz, “Böylece aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ödemesinin disiplin cezası alınması halinde kesintiye uğraması ile ilgili düzenleme yasallaşmış oldu. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödeme verilmesi hakkında yönetmelik aleyhine açtığımız davalarda Danıştay disiplin cezası verilmesi halinde ek ödeme kesintisi yapılması ile ilgili maddeleri iptal etmiştir. İptal gerekçesi ise bir fiile 2 ceza olmaz kuralıdır. Tüm itirazlarımıza rağmen bu yönetmelik maddeleri kanunlaştırılmıştır. Sağlık torbaya sığmaz diyerek mücadele ettik. Hukuksal ve demokratik mücadelelerimizin bu konuda da devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu yasayı da mutlaka iptal ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER