Yılbaşından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerimizden gerçekleşen ihracat ise toplamda 874 milyon 167 bin Dolar seviyesine ulaştı ve geçen seneki performansı hemen hemen yakalamış oldu. İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı Nisan ayında toparlandı ve yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Nisan ayı ihracatındaki yüzde 6’lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan bir takım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi. Bölgenin Nisan ayı performansı, TIR şoförlerimizin AB ülkelerine geçişte yaşadığı vize engeli gibi güncel sorunlar yanında maliyet baskısı nedeniyle lokomotif sektörlerde rekabetçi fiyat oluşturmada karşılaşılan güçlükler gibi bir takım yapısal meselelerde ilerleme sağlanması durumunda ihracatçılarımızın önemli başarılara imza atacağının da bir göstergesi oldu.

Bu dönemde de Bölgemizden en fazla ihracatı her şeye rağmen yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Sektörümüz yüzde 11,73 oranındaki kayba rağmen Nisan ayında bölgemizden 65 milyon 875 bin Dolar ihracat gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi