BÜRO Emekçileri Sendikası  (BES) Antalya Şubesi  ‘Vergide Adâlet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz’ talebiyle Antalya Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bütün kurum yetkililerine sesleniyoruz. Maliye emekçileri artık sizden sorunlarına kalıcı çözümler beklemektedir” diye konuştu.

‘İKTİDAR TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR’

İktidarın talepleri görmezden geldiğini vurgulayan Başkan Mol, “ Her bütçe döneminde olduğu gibi, 2024 bütçesi tartışılırken de yıllardır yapıldığı gibi, bir avuç zengini değil bu ülkenin değerlerini ürettiği halde ekonomik krizin mağduru haline getirilen kamu emekçilerini, emeklileri,  gençleri, yoksul kesimleri gören bir bütçe talebiyle eylem ve etkinlikler yaptık. Ancak iktidar taleplerimizi yine görmezden gelerek, toplumun refahını artıracak üretim ekonomisine kaynak ayırmadığı gibi, bizleri yok saymıştır. Yürürlüğe konulan bütçedeki kocaman şirketlerden, holdinglerden alınan kurumlar vergisi toplam vergi gelirlerinin sadece yüzde 15’ini teşkil ederken, emekçilerin kazançları üzerinden alınacak vergi oranı ise yüzde 23’tür. Diğer taraftan harcamalar üzerinden alınan; yoksulu zenginle eş tutan ve vergi adaletsizliğini katmerli hale getiren KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler en büyük dilimi oluşturmaktadır. Her tartışmada örnek gösterilen OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 34-35 iken, bizim ülkede yüzde 70’den fazladır” ifadelerini kullandı.

Bes2-1

‘VERGİ YÜZDE 10’A SABİTLENMELİ’

Emekçilerinin yaşadığı vergi adaletsizliğinin giderilmesi için önerilerde bulunan Mol, “ Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde yüzde 10’a sabitlenmelidir. Hane halkının kullandığı temel tüketimi olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir. Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır. 3600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmelidir. Kurumada ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir. Daha fazla vakit kaybetmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunları birlikte ele alınmalı, gelir/gider, merkez/taşra ayrımına son verilmeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Başta servis yönetimleri olmak üzere, orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı, kurumda kariyer/liyakat esasını temel alan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır. Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır. Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Emekçilere nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkânının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir”  dedi.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER