Mayıs ayında konuya ilişkin Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren kamuda tasarruf tedbirleriyle kamu harcamalarına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Kamuya ait birçok harcama kalemine sınırlama getiren tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır açıklama yaptı. Çorabatır, yaptığı açıklamada, ‘’Görünen o ki kamuda tasarruf denetim kadrolarındaki memurlara kadar dokunmuş’’ dedi.

‘’AİLESİNİN GEÇİM KAYNAĞI OLAN MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ DE HARCAMAK ZORUNDA KALMAKTADIR’’

Açıklamasında, ’’Bugün yaşadığımız temel ekonomik sıkıntılarımızın odağında liyakatsiz kadrolarla gerçekleştirilen plansız uygulamalar olduğunu biliyoruz. Devlet yapısında bu olumsuzlukları önceden görmek ve önlemek için oluşturulan denetim fonksiyonu Müfettiş, Kontrolör, İç denetçi, denetçi gibi çalışanları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir’’ diyen Sururi Çorabatır, ‘’ Ancak, son yıllarda ülkemizi yöneten anlayışın bu fonksiyonu hiç istemediği, sevmediği hatta etkisizleştirme çabası içerisinde olduğunu da gözlemliyoruz’’ dedi. Denetim memurlarının ikametgah dışı görevlerde aldığı harcırah ücretlerine dikkat çeken Çorabatır, ‘’ 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, ikametgahı dışındaki illerde görevlendirilen denetim elemanlarına gündelik olarak 604,50 ₺ ve konaklama için ise 967,20 ₺ ödenmektedir. Ancak, bugün için bu tutarlarla Anadolu'nun küçük şehirlerinde dahi düzgün bir otelde kalabilmek, ayrıca 604,50 ₺ tutarındaki gündelik ile herhangi bir şehirde 3 öğün yemek temin etmek için denetim görevi sırasında, görevini hakkıyla yapabilmek adına maaşının, yani ailesinin geçim kaynağının bir bölümünü de harcamak zorunda kalmaktadır’’ dedi.

‘’MADDİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMALIYIZ’’

Konuyla ilgili taleplerini de dile getiren Çorabatır, ‘’Talebimiz, Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi onuru ve gururuna sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasıdır. Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dâhilinde sükûnetlerini koruyan kamu denetim meslek mensupları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirirken Harcırah Kanununda yapılacak bir değişiklik ile maddi haklarının korunmasını sağlamalıyız’’ şeklinde konuştu.

Muhabir: YUSUF ÖZTÜRK/HABER