DÜZELTME İLANI

GES YAPTIRILACAKTIR
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GES YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/785937
1- İdarenin
a) Adresi : YENİKÖY MAH. ATATÜRK CAD. NO:521 07190 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2424213053 - 2424213185
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 14.06.2024 - 5137
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Akdeniz Manşet - 14.06.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale ilanı madde 2-ç) “Süresi/Teslim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.” Maddesi 90 (doksan) takvim günü olarak düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02050570