T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İLAN

2023/400 ESAS Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Alime Akkaya ve diğer davalılar aleyhlerine açılan Kamulaştırma davası devam ederken kurulan ara karar gereği;Davalı Ramazan ve Durkadın kızı 25/01/1979 doğumlu Cevizli Mahallesi Fatih Caddesi No:54/4 Maltepe/İSTANBUL adresinde ikamet etmekte olan Alime Akkaya'ya davayı bildirir tebligatın tebliğ edilememesi, adresinin diğer marifetlerle de tespit edilememesi nedeniyle davacının dava dilekçesinde Antalya İli, Elmalı İlçesi, Gölova Mahallesi 126 Ada, 84 Parsel sayılı taşınmazın 1.029,84 m²'lik alanının kamulaştırma talebi, yapılan incelemeler neticesinde bilirkişi raporlarında kamulaştırılan alanın değerinin 144.711,98-TL. olarak tespit edildiği, bir sonraki duruşma tarihinin 10/05/2024 günü saat 09:40 olduğu, duruşmaya katılması veya kendisini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmesi, aksi halde yokluğunda karar verileceği hususu tarafına ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01994699