FALEZLERİN güvence altına alınması gerektiği konusunda basın açıklaması yapan TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, konuya dair detaylı bilgi verdi. Basın açıklamasında TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat konuştu. Tat, “Kıyılar ilk çağlardan bugüne kadar insanlar tarafından konut, ulaşım, ticaret ve turizm nedeniyle çok sık kullanılmakta olup bu sebeple Ülkemizde yaşayan insanların kıyı alanlarından yararlanmasında kamu yararı ilkesinin bulunması gerekliliği Anayasanın 43. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Türkiye'nin en önemli turizm kenti olan Antalya’nın yaklaşık 640 km'lik sahil şeridi bulunmakta olup Kentimizde kıyı bandı boyunca 17 km uzunluğunda ve 30 m yüksekliğinde, oldukça dik yamaçlı falezler yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

9Fdaf642 B55E 43Ba 921C 3580519991B5

ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU İNCELEME YAPTI

Falezlerin ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edildiğine değinen Tat, “Antalya Falezleri; doğal zenginliği, eşsiz flora ve faunası ile taşıdığı değerler nedeniyle koruma altına alınarak ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmiş olup bu alanların büyük kısmında kesin yapı yasağı bulunmaktadır. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak kamusal görevimizin de bilinciyle, Konyaaltı Varyantından başlayarak Karpuz Kaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tesisine kadar tüm falez kıyı bandı güzergâhında inceleme ve tespitlerde bulunduk. Yapılan inceleme neticesinde, ‘yalı yar’ olarak da adlandırılan falezler bölgesinin anayasaya ve yasalara aykırı olarak birçok işletme tarafından kamu yararı dikkate alınmadan özel mülk gibi kullanıldığı tespit edilmektedir” dedi.

‘DOĞAL AFETLER YAŞANILABİLİR’

Yapılan incelemelere değinen Tat, “Şirinyalı Mahallesi, 1591 parsel, 12 önündeki falezlerde yapımı süren asansör inşaatı dikkat çekmektedir. Ayrıca, yapılan incelemelerde Güzeloba Mahallesi 27956 ada 2-3 parsel önündeki falezlerde de benzer bir inşaat faaliyetinin olduğu gözlenmiştir.  Gecekondu görüntüsü niteliğindeki birçok kaçak/izinsiz yapının bulunduğu falez kıyı bandında; imar barışından faydalanan yapıların tahliyesi sağlanmalı, artan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmeli ve bir an önce nitelikli, bölgenin flora ve faunası ile uyumlu dokunuşlara yer verilmelidir. Falezlerde bulunan kesin yapı yasağına muhalefet ve doğal yapıda yaşanan tahribat son bulmadığı takdirde, bölgenin doğal yapısında geri dönülemez hasarlara sebep olmakla birlikte olası doğal afetlerin yaşanılması kaçınılmazdır. Tüm yurttaşlarımız tarafından bilinmelidir ki; kıyılardan yararlanmada herkes eşittir ve özel işletme sahipleri tarafından, vatandaşlarımızın sahil bandını ücretsiz kullanması Anayasa ve Kanunlara göre engellenemez. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak halkımız ve gelecek kuşaklar adına sorumlu idarelerden beklentimiz, falez kıyı bandındaki doğal dokuya aykırı tüm yapılaşmaların hiçbirine taviz verilmeden gerekli denetimlerin yapılarak ivedi ve etkin müdahale edilmesidir” şeklinde konuştu.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER