FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2)   İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ
546-13 ARSA 350,69 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 4.472.000,00 135.000,00
2 KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ
547-17 ARSA 245,53 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 3.131.000,00 94.000,00
3 ESKİ MAHALLE DAĞYAMACI MEVKİİ 412-4 ARSA 355,45 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.332.000,00 160.000,00
4 ESKİ MAHALLE DAĞYAMACI MEVKİİ 412-8 ARSA 656,87 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 9.854.000,00 296.000,00
5 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-12 ARSA 393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 1.573.000,00 48.000,00
6 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 117-7 ARSA 1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 5.479.000,00 165.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00
2 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00
3 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00

3-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT        (TL) KİRA SÜRESİ
1 Eski Mah. Atatürk Cad. No:31 2 Katlı Bina 99 112.500,00 3.500,00 3 YIL
2 Eski Mah. Masal Parkı Karşısı No:12 Kafeterya 280 99.000,00 3.000,00 3 YIL
3 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-A Nolu Dükkan 24 28.000,00 1.000,00 3 YIL
4 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-B Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
5 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-C Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
6 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-I Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
7 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-N Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
8 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-O Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
9 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-R Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
10 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-V Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
11 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-Y Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL
12 Turunçova Mah. Düğün Salonu Yanı Park İçerisinde 59 Nolu Büfe 163 30.000,00 1.000,00 3 YIL
13 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 4/N Nolu Dükkan 16 12.000,00 500,00 3 YIL
14 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 4/M Nolu Dükkan 16 12.000,00 500,00 3 YIL
15 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 6/V Nolu Dükkan 16 14.000,00 500,00 3 YIL
16 Turunçova Mah. Sanayi İçi 27  Nolu Dükkan 85 24.000,00 750,00 3 YIL
17 Turunçova Mah. Sanayi İçi 31  Nolu Dükkan 82 23.500,00 750,00 3 YIL
18 Turunçova Mah. Sanayi İçi 32  Nolu Dükkan 70 20.000,00 600,00 3 YIL
19 Turunçova Mah. Sanayi İçi 33  Nolu Dükkan 70 20.000,00 600,00 3 YIL
20 Turunçova Mah. Sanayi İçi 41  Nolu Dükkan 57 16.250,00 500,00 3 YIL
21 Turunçova Mah. Sanayi İçi 43  Nolu Dükkan 190 55.000,00 1.650,00 3 YIL
22 Turunçova Mah. Sanayi İçi 45  Nolu Dükkan 81 23.000,00 700,00 3 YIL
23 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63  Nolu Dükkan 25 12.000,00 500,00 3 YIL
24 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63/1  Nolu Dükkan 23 12.000,00 500,00 3 YIL
25 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63/2 Nolu Dükkan 17 10.000,00 500,00 3 YIL
26 Turunçova Mah. Sanayi İçi 111  Nolu Dükkan 225 64.000,00 2.000,00 3 YIL
27 Turunçova Mah. Sanayi İçi 114  Nolu Dükkan 80 23.000,00 700,00 3 YIL
28 Turunçova Mah. Sanayi İçi 115  Nolu Dükkan 117 47.500,00 1.500,00 3 YIL
29 Turunçova Mah. Sanayi İçi 128  Nolu Dükkan 140 40.000,00 1.250,00 3 YIL
30 Turunçova Mah. Sanayi İçi 130  Nolu Dükkan 85 24.500,00 750,00 3 YIL
31 Turunçova Mah. Sanayi İçi 131  Nolu Dükkan 85 24.500,00 750,00 3 YIL
32 Yeşilyurt Mah. Eski Belediye Hizmet Binası Altı 2/A Nolu Dükkan 80 42.500,00 1.300,00 3 YIL
33 Hasyurt Mah. Mahmut Esen Kültür Merkezi Yanı No: 2                                                              Kafe-Çay Bahçesi 3.228 133.000,00 4.000,00 3 YIL
34 Sahilkent Mah. Kültür Merkezi 1. Kat 43 Nolu Dükkan 140 30.000,00 1.000,00 3 YIL
35 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/A Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL
36 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/B Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL
37 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/C Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (1.000,00 TL) en geç 17.01.2024 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.
6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.
7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.
8-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.
9- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
12- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
13- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.
14- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
15- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.
İlgililere duyurulur. 

#ilangovtr Basın No ILN01962167