TASARRUF paketinde yer alan ‘Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi hariç olmak üzere bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecektir. Anlaşılacağı üzere, 3 yıl boyunca kamuya sadece emekli olan personel yerine yeni personel alınacaktır’ maddesine TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Gıda güvenliğinde tasarruf olmaz” denildi.

‘YETERSİZ PERSONELLE GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ’

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gıda güvenliğine değindi. Manavoğlu, “Bilindiği üzere, ülkemizde ‘gıda güvenliği’nin sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar ve özellikle son yıllarda hemen her gün gıda zehirlenmeleri yaşanmaktadır ki birincil nedeni yetersiz ve etkin olmayan kamu denetimleridir. Yeterli ve güvenli gıdaya erişim bir insan hakkıdır ve devletin temel görevi de bu konuda düzenleyici ve denetleyici olmaktır. Ancak yetersiz personel ile bu sorumluluğun etkin olarak gerçekleştirilemeyeceğini tahmin etmek zor değildir” dedi.

‘HALK SAĞLIĞI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE RİSK ALTINDA’

Manavoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre, yaklaşık 7 bin 500 gıda denetçisi görev yapmaktadır, ancak saha denetimine çıkan denetçi sayısı konusunda bilgi yoktur. Yine Bakanlık Şubat 2024 verilerine göre yaklaşık 343 bin satış yeri,  282 bin toplu tüketim yeri ve 96 bin üretim yeri olmak üzere toplam 721 bin işletmeyi, her yıl risk durumuna göre birden fazla denetlemekle yükümlüdür. Bu sayıya kayıt dışı, kaçak ve merdiven altı işletmelerin dâhil olmadığını da belirtmek isteriz. Bakanlık tarafından yayınlanan denetim sayılarının etkinliği konusu da dikkat çekicidir. Yaklaşık 721 bin kayıtlı ve en az bu kadar kayıt dışı işletmenin sadece ve sadece 7 bin 500 denetçi tarafından düzenli ve etkin denetlenmesi, takibinin yapılması mümkün olmaktan uzaktır. Her yıl artan nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda işletme sayısının da artacağı kabul edilirse gıda güvenliği ve halk sağlığı önümüzdeki dönemde büyük bir risk ve tehlike ile karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

‘HALK SAĞLIĞI NE KADAR ÖNEMSENİYOR?

Gıda güvenliği konusundaki risk ve tehlikenin büyüklüğünün Bakanlık yöneticileri tarafından da bilindiğini vurgulayan Manavoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında gıda denetçisi sayısını kısıtlı şekilde artıracağını, belki de artırmayacağını söylemesi ‘halk sağlığı’nın ne kadar önemsendiği konusunda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Gıda güvenliği ve halk sağlığı tasarruf konusu dahi olamaz. Mevcut koşullarda bile yetersiz olan gıda denetimi, bu karar ile zafiyet yaşayacaktır, İnsanımızın sağlığı tasarruf tedbirinin getireceği ekonomik fayda için görmezden gelinemez. Bu yüzden; ‘gıda güvenliği ve halk sağlığı’nın sağlanması ve korunmasında önemli görevler üstlenen gıda mühendislerinin Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarında istihdam sayısının arttırılması önemlidir” şeklinde konuştu. 

.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/ÖZEL HABER