ANTALYA Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre, Türkiye Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Abdurrahman Özcan, uyarılarda bulundu. “Hızla fakirleşen ülkemiz, milli gelirin ciddi bir kısmını gıdaya ayırmak zorunda kalacaktır” diyen Özcan, önümüzdeki yıllarda dünyanın en temel sorununun gıdaya ulaşım oflanacağına işaret ederek, “Ülkede hala ilkel tarım politikalarının uygulanması çiftçinin üretimden kopmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan

TARIM ARAZİLERİ YOK OLUYOR

Son yıllarda tarım topraklarının azalması gibi sorunlar yaşandığını ve bunun bilinçsiz ve plansız tarım politikalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Türkiye Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Abdurrahman Özcan, çiftçi örgütlenmesinin sağlanması ve bu örgütlenmenin teşvik edilmesi gerektiğini dile getirerek, doğru örgütlenmenin sorunların çözümünü hızlandıracağını ifade etti. Özcan “Ülkemizde, son yıllarda uygulanan yetersiz ve yanlış tarım politikaları yüzünden, tarımda verimlilik azalmış ve üreticiler para kazanamayarak zarar eder duruma gelmiştir. Bu yüzden yurdumuzun bir çok bölgesinde tarım toprakları ekilemez durumda ve boş bırakılmaktadır. Bunun sebebi uygulanan bilinçsiz ve plansız tarım politikalarıdır. Her geçen gün çiftçilerimiz, üretimden koparak topraklarını terk etmektedir. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, planlı tarıma uygulanırken, bizim ülkemizde hala ilkel politikalar yürütülmektedir. Buna en iyi örneklerden biri de, hayvancılık sektöründe et üreticisi iflasın eşiğindeyken, devlet karkas et ithal etmektedir” dedi.

Gıda Erişim

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ MUTLAKA SAĞLANMALI

Tarım alanında sorunların çözümüne dair yapılması gerekenleri de anlatan Başkan Özcan “Ülkemizde; tarımda mekanizasyon kullanımı, tarım topraklarının toplulaştırılması, tarım arazilerinin tesviyesi, vahşi sulama olarak kabul edilen salma suçlamadan vazgeçilerek tasarruflu sulama sistemlerinin uygulanması, tarımda sözleşmeli üretim döneminin başlatılması, münavebenin uygulanması ve daha sayabileceğimiz bir çok temel politikalara geçilmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu ülkenin havza bazında tarım haritaları çizilmeli ve mutlaka havza bazında planı tarıma geçilmelidir. Mutlaka, sağlıklı bir örgütlenme yapısı içinde çiftçi örgütlenmesi sağlanmalıdır. Doğru örgütlenme, hızlı bilgi akışını sağlayarak sorunların çözümünü hızlandıracaktır. Aksi halde, kısa zaman sonra hızla artan nüfusumuzu beslemek dahi mümkün olmayacaktır. Hızla fakirleşen ülkemiz, milli gelirin ciddi bir kısmını gıdaya ayırmak zorunda kalacaktır. Ayrıca ülkemizin yanı sıra dünyanın da en temel sorunlarından biri de kuraklıktır. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyanın en temel sorunu gıdaya ulaşım olacaktır. Şimdiden bu konuda bilim insanlarının uyarıları ciddiye alınmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Türkiye Ziraatçılar Derneği Antalya Şube başkanı olarak, 50 yıldır Türkiye tarımının içerisinde olan birisi olarak yetkileri uyarıyorum; çok geç olmadan acilen gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ