Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin (TARGET) ortaklaşa düzenlediği 'Gıda Etiği Semineri'nde, sektörden ve akademi dünyasından uzman isimler bir araya geliyor. 3 Haziran’da İstanbul Sanayi Odası Odakule Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek seminerde, yeni gıda teknolojilerinin kullanımı, yeni gıdalar ve değişen tüketici trendleri etik perspektifiyle ele alınacak.

3 Haziran Pazartesi günü 13:00-17:30 saatleri arasında düzenlenecek olan seminerde; “Gıdaların Üretiminde Yeni Teknolojiler ve Etik”, “Yeni Gıdalar, Alternatif Protein Kaynakları, Tüketici Tercihleri ve Etik” ve “İşbirlikçi Robotlar İnsan Yerine Alternatifte Etik Sınırlar” başlıklı oturumlar gerçekleşecek.

Cemal Talug

Akademiden ve sektörden uzman isimler

TARGET Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ve TÜGİS Başkanı Kaan Sidar’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlikte TARGET kurucu üyesi Prof. Dr. Yasemin Yalım çerçeve bir sunum gerçekleştirecek ve devamında İTÜ, Yeditepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler ve özel sektör temsilcileri Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Prof. Dr. Meral Kılıç Akyılmaz, Doç. Dr. Erdal Yılmaz, Numan Akkuş, Ussal Şahbaz ve Ergün Carus seminerde panelist olarak yer alacak.

'Sürdürülebilir bir gelecek için gıda etiğini önemsiyoruz'

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar konuyla ilgili değerlendirmesinde Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin önemine ve seminerin ana odağına değinerek, “Paydaşı olduğumuz TARGET Derneği, tarım ve gıda sistemlerinin kapsadığı konular hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 2016 yılından beri faaliyet gösteren TARGET’le, önümüzdeki dönemde gıda etiği konusunda uzun süreli iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda sektör ve akademinin bir araya gelerek bilgi ve becerilerini paylaşacağı, kolektif sorumluluk duygusuyla ortak çözümler geliştireceği bir buluşma gerçekleştireceğiz. Günümüz dünyasında üretici ve tüketiciler, gıda kalitesi, güvenliği ve yeterli beslenmenin yanında çevreyi, biyoçeşitliliği ve gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmek zorunda. Bu seminerimizde de gıda üretiminde sürdürülebilir gıda sistemlerinin, gıda etiği açısından taşıdığı önemi vurgulamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaan Sidar

'Gıda zincirinin ana ekseninde daima bilim ve teknoloji ile etik değerler birlikte yer almalıdır'

Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr Cemal Taluğ; TARGET’in tarladan sofraya uzanan gıda zincirinde yer alan tüm bileşenlerle çalışmayı bir görev ve sorumluluk olarak benimsediğini ve bu çerçevede Derneğin kuruşundan itibaren TÜGİS ile yakın bir iletişim içinde olduklarını belirterek, 3 Haziran 2024 tarihinde hayata geçirilecek “Gıda Etiği Semineri” ile iki kurumun yeni ve verimli bir ortak çalışmalar döneminin kapısını açmayı istediğini açıkladı. Taluğ sözlerini, “gıda zincirinin hiçbir süreçinde ve katmanında insan sağlığını gözetme yanında, adil ve kapsayıcı olma gibi toplumsal duyarlılıkların ve doğa varlıkları koruma gibi ekolojik duyarlılıkların ihmal edilmemesinin önemini vurgulayarak; gıda zincirinin ana ekseninde daima bilim ve teknoloji ile etik değerler birlikte yer almalıdır” diyerek tamamladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ