ANTALYA Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken Türk Tabipleri Birliği’nin ‘14 Mart’ta 14 talep’ başlıklı isteklerini yineledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının 4 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda ‘Hekimlerin 14 acil talebi’ başlığı altında Türk hekimlerinin yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm talepleri dile getirildi. Toplantıda Antalya Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep-Kilis, İstanbul, İzmir, Mardin ve Mersin tabip odalarının yöneticileri kısa sözler alarak 14 Mart Tıp Haftası’nın bir bayramdan ziyade bir mücadele haftasına dönüştüğünü vurguladı.

14 MART’TA 14 TALEP

Son yıllarda Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı sağlık sektörüyle ilgili kanun teklifleri, Meclis'teki partilere ısrarla sunulmasına rağmen gündeme alınmadığı ve bu teklifler arasında sağlıkta şiddetin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, emeklilik hakları ve ek gösterge gibi konuların bulunduğunu vurgulayan TTB, tekrar taleplerini hatırlattı. Antalya Tabip Odası ise TTB’nin taleplerini yineledi. Talepler ise şu şekilde sıralandı:

 “1. TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

5. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8. Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır.

9. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11. Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.” 

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER