İLAN
KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/522 Esas
KARAR NO : 2023/559 Karar
Mahkememizin 28.09.2023 tarihli kararı ile;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
"Antalya il Dernekler Müdürlüğüne kayıtlı Kemer Su Sporları Kulubü Derneğinin 4721 sayılı TMK m.87/5 uyarınca KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİNE"
İş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, davalı Kemer Su Sporları Kulübü Derneğine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01993698