Gözlerinizi koyu yeşilin dansını andıran Akdeniz’in kıyısına, Kemer’e çevirin, kemerlerinde tarihin izlerini taşıyan Antalya’nın sakin sularının, İdyros Antik Kenti’ne ev sahipliği yaptığını göreceksiniz. Bu muazzam kentin denizci ruhu, gizemli esintilerle doludur. Antik kaynaklar kısır bir sessizlik içinde dursa da, kent kendini surlarının ardında, eski zamanların hikayeleriyle anlatır.

 

DENİZİN OYDUĞU ZAMANIN İZLERİ

İdyros’un anlatıları, bir kapalı Yunan haçının mozaiklerinde yatar; MS 4. yüzyıla tarihlenen bu kilise, zamanın yankılarını taşıyan sessiz tanık olmuş. Nekropol alanında yükselen amphora mezarlar, gökyüzüne uzanan hikayeleriyle dünya üzerinde ender rastlanan anıtlardır. MÖ 7-4. yüzyıllara dayanan benzerlerinin izleri Balıkesir ve İzmir’de görülse de, İdyros’un mezarları İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika topraklarında benzerlerini arar.

Idyroskalinti

TİCARETİN VE TOPLUMUN İZLERİ

Kent, anıtları olduğu kadar ticaretin ve toplumun seslerini de taşır. Kazılar, bu eski yapıların amaçlarını çözmek için devam ederken, sosyal ve ticari hayatın izleri her yapı taşının altında gizlidir. Mozaikli kilisenin altındaki gizemli koridorlar, geçmişin öykülerini modern dünyaya aktarır.

ANTİK YANKILARIN YENİDEN DİRİLİŞİ

1976-1977 yıllarında Antalya Müzesi’nin liderliğinde başlayan kazılar, İdyros’un gizemli koridorlarını yeniden gün ışığına çıkardı. Ancak bu çalışmalar, sadece kentin yüzeyini çizmede kalmadı; 2017 yılında başlayan ikinci dönem kazıları, kentin derinliklerinde yeni hikayeleri gün yüzüne çıkardı. Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz ve Yrd. Doç. Dr. Murat Karademir’in rehberliğindeki bu çalışmalar, geçmişin perde arkasında saklı olan sırları açığa çıkarmaya devam ediyor.

Idyros Antik Kenti 1 770X1024

HELENİSTİK İZDÜŞÜMLER

MÖ 5-4. yüzyıla ait seramik kalıntılar, İdyros’un köklerini Helenistik döneme kadar uzanmasını kanıtlar. Ancak kentin zengin tarihine dair elde edilen buluntular, ağırlıklı olarak Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Kentin tarihi, zamanın dalgalarında kaybolmuş olsa da, her bir taşında geçmişin yankıları hala duyulur. İdyros, Akdeniz’in kıyısında insanlığın kolektif hafızasının canlı bir yansımasıdır.

Muhabir: ERENDİZ ÖZKURT/ÖZEL HABER