ANTALYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yerel seçimler yaklaşırken hazırladığı ‘ilkesel ve etik değerler’le ilgili rapor hazırlayarak yeniden oluşacak belediye meclislerinin de temsil şekli ve işleyişine yönelik önerilerde bulundu.  Kurulun hazırladığı,  ‘Yerel yönetimlerde ilkesel kararlar ve etik değerler neler olmalı?’ başlıklı son raporda, yerel yönetimlerde temel ilkenin, merkezin üstlenmediği bazı kamu hizmetlerinin, özerk faaliyet gösteren ayrı bir mal varlığı ve bütçeye sahip kurumlarca yürütülmesi esasına dayalı olduğuna dikkat çekiliyor.
LİYAKATA DAYALI İŞE ALIMLAR OLMALI
Antalya Kent Konseyi, tüm gruplarının üzerinde çalışarak almış olduğu kararların, tespitlerin ve raporların yerel yönetimlerin işleyişinde etkin olmasının sağlanması gerektiğine de dikkat çekilerek, şu önerilerde bulunuluyor:  Meclis üyelikleri için temel mesleklerin bir kotası olmalı ve her meslek grubundan; esnaf, kırsal kesimde çalışanlar, çiftçiler, engelliler, mühendis, avukat, eğitimci, doktor,  müteahhit vb. kişilerin temsili sağlanmalıdır. Bir diğer konu ise;  İşe alımlarda liyakata dikkat edilmeli, her türlü istismardan uzak, insana göre değil işe göre insan alınmalıdır. Yapılan her iş, açık bir şekilde vicdan, dürüstlük çerçevesinde kentin gereksinimlerine cevap verecek bir planlama dahilinde yapılmalıdır. Her türlü işleyiş hesap verilebilirlik çerçevesinde olmalıdır” denildi. 
KENT KONSEYİNDEN ÖNERİLER
Raporda önerilere devam eden Antalya Kent Konseyi, “Arazi ve arsa rantlarını arttırmaya ve rantı paylaşmaya yönelik bir anlayıştan uzak, kimlikli bir kent, kendi yandaşını kayırmayan ilişki modeli, yolsuzlukla mücadele eden, kaçak yapılaşmaya asla göz yummayan yönetim olmalı” ifadelerine yer verildi. Cinsiyete duyarlılığı da vurgu yapılan raporda “Kentte yaşayanların, kent yaşamına katılabilmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, bu konuda çözüm üretilmesi, yerel hizmetlerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar tüm basamaklarda cinsiyet farklılıklarının ve güç ilişkilerinin gözetilmesi hareket, cinsiyete dayalı ayırımcılığın önüne geçecek dengeli politikalar üretilmesi, hizmetlere erişimin dengeli dağılımının sağlanması yapılmalıdır. Bir diğer konu: Altyapı çalışmaları, ağaçlandırma faaliyetleri de dikkate alınarak bir planlama çerçevesinde yapılmalı, kentte gettolaşma engellenmeli, halka yönelik eğitim programlarına daha çok bütçe ayırarak kentlilik konusunda bilinçlenmeleri sağlanmalı, kentin ekonomik gelişimine katkı için kırsal kalkınma yatırımlarına destek olup alım garantisi ile kent ve köyleri birleştirme uzlaştırma çalışmaları yapılmalıdır” denildi. HABER/ÇİĞDEM KORKAN

Editör: Uğur Keskin