ANTALYA Kadın Platformu öncülüğünde ‘Laiklik ve Kadın’  başlıklı panel düzenlendi. Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen panele TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin moderatörlük yaptı. Birçok kişinin katıldığı panele Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör ‘Eşitlik için bir mutakabat zemini olarak laiklik’ başlıklı konuyu ele alırken, Bağımsız Feminist Hülya Osmanağaoğlu ‘Osmanlı’dan günümüze kadın hareketi’ başlıklı konuyu ele aldı. Panelin ilk yarısından sonra ise; Osmanağaoğlu’nun ardından Avukat Zeliha Şengöz ‘Türk Medeni Kanunu’nu 2001 değişikliğine götüren kadın hareketi ve kazanımlarımız’ adlı konuyu, Avukat Sevgi Göksel Kumbul ‘ Kadının soyadı’ başlıklı konuyu ele aldı.

G Iyf O T N X U A A W N R M

KADINLAR TOPLANDI!

TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, panele katılım sağlayan kişilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Şahin, laik bir Türkiye için asla mücadeleyi bırakmayacaklarını, gerici politikalara rağmen asla pes etmeyeceklerini söyledi. Panelde konuşmacılar kadının haklarının nasıl kazandığından ne gibi zorluklarla mücadele ettiklerini dile getirdi. Panele katılan kadınlar bilgilendirildi ve bundan sonraki süreçte de kadın dayanışmasına devam edileceği belirtildi.

G Iyf O T L W M A Ef1 M

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/ÖZEL HABER