Manavgat; 2283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya’nın en büyük ilçelerinden birisidir. Manavgat'ın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Doğuda; İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri, Batıda; Serik ilçesi ile komşudur. Güneyde ise Akdeniz ile çevrilidir. İlçe Sahil şeridi plajları ve eşsiz kumsallarla kaplıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise bölgenin paleolitik çağdan bu yana farklı ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Peki bu köklü ve güzide ilçenin ismi nereden geliyor?

EN ESKİ KAYNAK HİTİTLERİN ÇİVİ YAZILI TABLETLERİ

Antik dönemlerde Pamfilya'da, Manavgat bölgesi hakkında en eski kaynak Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde görülmektedir. 

Bugünkü Manavgat, kuzeyde Toroslar, güneyde Akdeniz, doğuda Alara çayı, batıda Köprü çayı ile çevrili olan Antik Pamphylia’nın (Pamfilya) doğu kısımlarıdır. Pamphylia'nın kelime anlamı çok dil konuşulan, çok kabilelerden oluşmuş, ülke; kabileler ülkesi demektir. Kökü Yunanca olup, Pamp: çok, hilia: Irk, cins anlamında, yani "çok ırklı - soylu yer " anlamına gelir. Bizanslı ETİYEN, Pamphylia (Pamfilya) adının Lonya lı Raphyos MANTO'nun kızı Pamphylia'ya (Pamfilya) atfen sonradan konduğunu yazar.

İLÇEYE İSMİNİ MANAV TÜRKLERİ VERMİŞ

manavgat eski foto 1

Tarihi çok eskiye dayanan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehrin ismi nasıl Manavgat oldu? Manavgat adı buraya ilk yerleşen kendilerine manav adını veren Türkler tarafından verilmiştir.

1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya ilk gelen Manavlu boyu Türkleri dokuz yıl içerisinde Bizans Rumlarının boşalttığı bölgelerde yerleşik hayata geçmişlerdir. Üsküdar kıyılarını dahi fetheden bu öncü Türkler, Bizans İmparatoru ile yaptıkları anlaşma sonucu Üsküdar'dan geri çekilmiş ve İzmit'in güneyinden itibaren İznik merkezli bir devlet oluşturmuşlardır. Günümüzde Akçakoca'dan Çanakkale'ye değin yerli Türk olarak kendilerini Manav olarak adlandıranlar bu devirdeki ataların torunları olduğuna inanmaktadır 1096 senesinden itibaren yüzbinlerce çapulcu ile defalarca saldıran Haçlılara karşı vuruşarak geri çekilinmiş ve Sultan Alaaddin Keykubat'ın yanında yer alan Manav Türkleri bu hizmetlerine mükafaten yeniden oluşturulan Manavgat şehrine isimlerini vermişlerdir. Manavgat 1220 yılında Selçuklu, 1472 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçmiştir. 

Kaynak: Haber Merkezi