İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Türkiye'de yaşayan Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasıyla ilgili olarak Nevşehir Aile Mahkemesi'nin yalnızca Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı vermesini eleştirdi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DİLİ TÜRKÇEDİR’

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. Maddesi'ne aykırı olduğunu belirterek, Türkçe olmayan bir dilde resmi ilanın Yönetmelik'e aykırı olduğunu vurguladı. Milletvekili Poyraz, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez hükümdeki 3. Maddesi’ne göre “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” Bir resmi ilanın Türkçe aslı olmaksızın yalnızca yabancı bir dilde yayınlanması Yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben mahkeme kararının ayrımcılık yasağını ihlal edip etmediğini ve Bakanlığın resmi yazışmalar konusunda Türkçe dışındaki dillerle ilgili bir yönerge uygulayıp uygulamadığını soran Milletvekili Uğur Poyraz, “Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordum: Nevşehir Aile Mahkemesi kararının ilanına ilişkin işlem Anayasa'nın 10. Maddesi'ndeki ayrımcılık yasağını ihlal eder nitelikte değil midir? Bakanlığınız mevcut mevzuattan ayrıca resmi yazışmaların Türkçe dışındaki bir dil veya dillerde yapılabilmesi hususunda bir yönerge uygulamakta mıdır? Eğer böyle bir durum söz konusuysa, bunun hukuki dayanağı ve uygulama koşulları nelerdir? Aksi takdirde, mahkemenin bu işlemiyle ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir idare süreç başlatmış mıdır veya başlatmayı tasarlamakta mıdır?” diyerek tepkisini dile getirdi.  

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER