Kendisi de makine mühendisi olan Başkan Hülya Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Atmaca da genç meslektaşlarının bu göreve seçilmesinden dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Gümüş, “Şu andaki en önemli gündem maddemiz ilçemizin yaşadığı su sorununu çözmek" dedi. Gümüş, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Bucak'ı da olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "İlçemizin suyunun yüzde 95'ini yeraltı derin kuyularından elde ediyoruz. Azalan yağışlar sebebiyle kaynaklarımız tükenme noktasında. Bu nedenlede yeni su kaynakları bulmak zorundayız. Suyun kıymetini bilerek ve doğru kullanarak, ilçemizin ve ülkemizin su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeliyiz. Halkımız suyu tasarruflu kullanmalı ve israfı önlemeliyiz. Bu hepimiz için hayati bir konu" dedi.

M M O N U N B U C A K Z I Y A R E T I N D E G U N D E M S U K I T L 47643

Suyun önemini ve vahşi sulamanın su kaynakları için büyük bir tehdit olduğunu her fırsatta vurguladıklarını ifade eden MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ise “Özellikle tarımsal sulamada sondaj ile su temininde gereğinden fazla su çekilmesi, aynı zamanda kuyu pompalarında gereksiz elektrik enerjisi kullanımı anlamına da gelmektedir. Gereğinden fazla harcanan enerji küresel ısınmayı tetiklemekte, küresel ısınma da yağışları azaltmakta, olay tamamıyla kısır bir döngüye dönüşmektedir. Bütün bu nedenler bir araya geldiğinde, kesinlikle bilinçsiz sondaj yapılmamalı, izinsiz kuyu açımına asla müsaade edilmemelidir. Yağmur sularının toplanarak tekrar kullanılması, bahçelerde su ihtiyacı düşük bitkilerin tercih edilmesi veya gri su olarak isimlendirilen lavabo ve duşlardan dönen suyun şartlandırılarak farklı amaçlarla tekrar kullanılması gibi alternatif birçok tedbir de söz konusu olmakla birlikte, en önemli tedbir tarımsal üretimde kullanılan su için alınmalıdır. Sulama amaçlı kullanılan açık kanallardan buharlaşma ile ciddi su kayıpları meydana gelmektedir. Bu açık kanallar zaman içerisinde modernize edilerek tamamen kapalı hatlara dönüştürülmelidir. Hatta bu hatlarla taşınan ve kullanılan suyun otomasyon ile bir merkezden kontrolü ve denetimi de muhakkak yapılmalıdır" diye konuştu.

Mmonun Bucak Ziyaretinde Gundem Su Kitl 47643 (2)

Ziyarette Başkan Atmaca'nın yanı sıra Başkanvekili Devrim Kılıç, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selçuk Duvar, Burdur İl Temsilcisi Özgür Özer, Bucak İlçe Temsilcisi Mustafa Kadıoğlu, Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Evsen ve Şube Müdürü Serdar Sönmez yer aldı.

Kaynak: DHA