Antalya Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre; Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, 1.Derece Doğal Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan zeytinlik alanlarının imara açılmasıyla ilgili yapılan değişiklikler sonrası Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası’nın, kararının iptali istemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na açtığı davayla ilgili 15 Mart Cuma günü Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yapılaşmaya sebep olacak Nazım İmar Planına ‘‘olumlu rapor” veren bilirkişilerin atanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Foto (Zaz2)

KAŞ BELEDİYESİ ARAZİLERİ SATTI

Türkiye’nin, Patara ve Akdeniz’deki benzer alanları korumayı hedefleyen Uluslararası BM Barselona Sözleşmesine imza atmasına ve Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması (BERN) sözleşmesine taraf olmasına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın 2022 yılında askıya çıkardığı plan sonrası Patara Antik Kenti içinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Nekropol alanlarının imara açılmasına yönelik adımlar sonrasında konu mahkeme taşınarak kararın iptali istemi üzerine dava açıldı. Yine aynı bölge içinde bulunan ve Sit alanı içerisinde kalan Kaş Belediyesi’ne ait zeytinlik arazilerin geçtiğimiz günlerde 28 Milyon TL bedelle ihaleye çıkarılıp satılması imarlaştırma iddaalarını güçlendiriyor.

Foto (Zaza3)

AYNI BİLİRKİŞİLER ŞİMDİ DE PATARA DA!

15 Mart Cuma günü alanda yapılacak bilirkişi keşfi sonrasında çıkacak rapora göre karar vermesi beklenen Antalya 4. İdari Mahkemesi tarafından atanan bilirkişilere dikkat çeken Kaş Çevre ve Kültür Derneği tarafından yapılan açıklama da, “İki ay önce Kaş’ın en değerli koruma alanlarından biri olan, Doğal Sit ve Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Alanı içinde bulunan, Arkeolojik ve Tarihi Sit ile çevrili zeytinlik arazilerden oluşan Limanağzı bölgesini yapılaşmaya açan plan için olumlu rapor yazan heyetin şimdi de Patara için görevlendirildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Foto (Zaza4)

Limanağzı bölgesinin imara açılmasıyla ilgili daha önce ODTÜ, Dokuz Eylül ve Akdeniz Üniversitesinden gelen bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini, 3 farklı rapora istinaden imar planlarının iptal edilmiş, yapılaşmanın önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti.  Daha önceki üç farklı olumsuz rapora rağmen Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Alanı’ndaki yapılaşmaya olumlu raporu veren heyetin ise Patara Antik Kenti’nin içindeki imara açılmak istenen alanlarla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Kaynak: Antalya Ekspres Gazetesi