ANTALYA Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Antalya’nın kentsel sorunlarını ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Şube Başkanı Serter Kocababa, Antalya’da yoğun anlamda kaçak yapılaşma sorununu olduğunu belirterek imar barışı beklentilerinin bu sorunları daha da derinleştirdiğini dikkat çekti. Kocababa “Bu durum kente yönelik göçlerle birleştiğinde plansız yapılaşma, düzensiz imar uygulamaları, deprem riskine karşı yetersiz hazırlıklar ve tarihi-doğal dokunun korunmasında ciddi eksikliklere yol açmaktadır” dedi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube binasında düzenlenen basın toplantısında kentin sorunlarının 4 ana başlıkta yoğunlaştığını söyleyen HKMO Şube Başkanı Serter Kocababa, “Kaçak yapılaşma, kırsal alanların yönetimi, kentsel dönüşüm ve altyapılı imar parseli konularını kapsıyor” ifadelerini kullandı. Kent nüfusunun her geçen gün arttığına dikkat çeken Kocababa, “Bu durum; kentimizde yaşanan göçler ile birleştiğinde, Antalya’da plansız yapılaşma, düzensiz imar uygulamaları, deprem riskine karşı yetersiz hazırlıklar ve tarihi ve doğal dokunun korunmasında ciddi eksiklikler yaratmaktadır. Ayrıca, geçmiş dönem imar barışlarının ve gelecekte olası imar barışı beklentilerinin bu sorunları daha da derinleştirdiğini gözlemlemekteyiz” dedi. Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili de Kocababa, kentsel dönüşümlerin parsel bazlı yerine bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade ederek, “Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle bina bazında ele alınmakta ve bu yaklaşım, bütüncül bir kentsel dönüşüm stratejisinin uygulanmasını engellemektedir. Bu durum şehirlerde halihazırda yetersiz olan sosyal donatı alanlarının daha da daralmasına ve çevresel faktörlerin kötüleşmesine neden olmaktadır. Antalya’nın merkezinde bulunan Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerini birbirine bağlayan yolların kapasitesinin üzerinde kullanıldığı ve bu durumun yakın gelecekte daha büyük ulaşım sorunlarına yol açacağı görülmektedir. Muratpaşa İlçesinde imara açılan veya yakın gelecekte imar sorunları çözülmesi muhtemel alanların oluşması sonrasında, Lara ve Konyaaltı arasındaki ulaşım sorunu daha da derinleştirecektir” dedi.

ANTALYA SAĞLIKLI GELİŞMELİ

Altyapılı imar parseli sorunu hakkında konuşan Başkan Kocababa, “Altyapısı tamamlanmamış bölgelerde yapı ruhsatı düzenlemesi, hem mevcut altyapı sistemlerini zorlamakta hem de kamu kaynaklarının israfına neden olmakla birlikte, halk sağlığını tehlikeye atacak ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle mevcut altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Altyapı ve kanalizasyon yatırımlarının uzun vadeli planlarla desteklenmesi, çevresel etkilerin minimize edilmesi için gerekli denetim ve kontrollerin sıkılaştırılması önemlidir. Yeni planlama bölgelerinde; altyapı hizmetleri tamamlanmadan yapı ruhsatının düzenlemesini kısıtlayan plan notlarının eklenmesi ve kırmızı kot projesi tamamlanmadan yapı ruhsatlarının düzenlenmemesi gerekmektedir. Antalya’nın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesi için altyapı çalışmalarının tamamlanmadan yapı ruhsatı verilmemesi ve kırmızı kot uygulamasının titizlikle yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşımlar, kentimizin estetik değerlerini koruyacak, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak ve olası çevresel felaketlerin önüne geçecektir" diye konuştu.

2-225

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ