Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, kamu sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında yaptığı yemek anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, 57 ilden 150’den fazla işyerinde 814 sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre çalışanların yemek hizmetlerinden memnun olmadığını belirtti.


ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI
Dr. Kaan Taşer, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlıklı, hijyenik ve besleyici yemek talebinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Taşer, anketin yemek hizmetlerinin sunumu, yeterliliği, besleyiciliği ve hijyenine dair ciddi sorunlar yaşandığını gösterdiğini ifade ederek yemek hizmetlerinin taşerona devredilmesinin ardından yaşanan yetersizlikler ve aksaklıklar nedeniyle çalışanların zaman zaman yemekhane boykotları gibi eylemlerle tepki gösterdiğini belirtti. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 80’i 5 yıl üzeri kıdeme sahip olup yüzde 45’i hemşire, başhemşire ve ebe olarak görev yapmakta. Katılımcıların yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek. Gündüz çalışanların oranı yüzde 50, nöbet şeklinde çalışanların oranı yüzde 34, vardiyalı çalışanların oranı ise yüzde 10 olarak açıklandı. Kadrolu çalışanların oranı ise yüzde 94 olarak açıklandı. Yapılan anket sonuçlarına göre yemekhane hizmetlerinden memnun olmayanların oranı yüksek olup yemeklerin hijyen ve kalitesine dair ciddi endişeler bulunmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 43’ü yemeklerin tadını nadiren iyi bulurken, yüzde 35’i yemeklerin görüntüsünü iştah açıcı bulmadığını dile getirdi. Anket sonuçlarına göre, çalışanların önemli bir kısmı yemekhanelerin hijyenik olmadığını ve yemeklerin sağlıklarını tehdit edebilecek düzeyde kötü olduğunu belirtildi. Yemek hizmetlerinden kaynaklanan besin zehirlenmeleri ve mide bağırsak sorunları da ankette yer aldı.


‘BESLENME HAKKIMIZDAN TASARRUF ETTİRMEYECEĞİZ’
Dr. Kaan Taşer, yapılan anketin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yemek hizmetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Dr. Kaan Taşer, “Yirmi dört saat kesintisiz hizmet verilen iş kolumuzda ne gündüz, ne gece en temel hak olan emeğimiz karşılığında beslenme hakkımıza dahi ulaşamıyoruz. Bize reva görülen besinler yetersiz, gıda güvenliği açısından kuşkuludur.   Bu nedenle çalışanların hizmet üretirken en temel hakkı olan temiz, besleyici ve yeterli gıda hakkı konusunda talebimiz; bir kısım idareci ya da çalışanların saray sofralarında hoş edilmesi değil ayrımsız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tamamının talep ettiğimiz koşullara uygun kamusal beslenme hakkına kavuşmasıdır. Araştırmamıza katılanların yemekhane ve beslenme sorunlarının çözülmemesi durumunda çoğunluk öneri yemek boykotlarının devam etmesi yönünde olmuştur. Ayrıca konunun gündemde tutulması açısından basın açıklamaları yapılması ve iş bırakma yapılması önerilmiştir. Önerilerin tamamını dikkate alarak önümüzdeki süreçte tüm kurumlarımızda eylem etkinliklerimize başlayacağız, tüm kanalları zorlayarak, meşru haklarımızın takipçisi olacağız. Bir kez daha ifade edelim sağlıktan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sofrasından tasarruf olmaz! Nitelikli, besleyici, hijyenik kamusal beslenme hakkımızdan tasarruf ettirmeyeceğiz!” açıklamalarına yer verdi. 

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER