ANTALYA Tabip Odası  ‘Şehir Hastaneleri Gerçeği’ başlıklı panel düzenledi. Panelde Prof. Dr. Raşit Tükel ‘Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Şehir Hastaneleri Modeli’ ve Av. Özgür Erbaş ise ‘Sağlığımıza Dadanmış Beyaz Filler: Şehir Hastaneleri’ başlıklı sunum yaptılar. Doktorların yoğun ilgisini çeken panel sunumlar sonrası katılımcıların soru ve katkıları zenginleşti. 

D S C F6690
TÜRKİYE’DE SAĞLIK SÜRECİ
Prof. Dr. Raşit Tükel ‘Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Şehir Hastaneleri Modeli’ sunumunda; Türkiye’de sağlıkta dönüşüm sürecini ele aldı. Sunumda, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Türkiye’nin bütün sosyoekonomik yapıları ve kurumları küresel sermayeye açık hale getirildiği söyleyen Dr. Tükel, zamanla 1992 yılında Aile hekimliği modeli ve hastanelerin özelleştirilmesi konuşulduğunu belirtti. Daha sonra ise günümüzdeki sağlık sistemi halini aldığını anlattı. 

D S C F6699
SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEHİR HASTANELERİNDE KİRACI 
Şehir hastaneleri hakkında da konuşan Prof. Dr. Raşit Tükel, “Şehir hastanelerinde, bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen, hazine arazileri üzerine şirketler tarafından yapılır. Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracı. Sağlık Bakanlığı şirketlere 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası öder. Sağlık Bakanlığı, kiracı olmasının yanı sıra şehir hastanesini inşa eden şirketten hizmet satın alır. Şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı ile şirketler arasında imzalanan sözleşme özel hukuka tabi. Sağlık Bakanlığı, kanun gereği ortağı olan şirkete ödenecek kamu kaynağını kamuya açıklayamıyor” dedi.

D S C F6694
‘ÖDENECEK TUTARLAR ÖNGÖRÜLENDEN DAHA FAZLA’
Ticari sır gerekçesiyle fizibilite raporlarına ait bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadığını söyleyen Dr. Tükel, “Fizibilite raporlarında hesaplanan kullanım bedelleri ile ihalelerde ortaya çıkan bedeller arasında büyük fark var. Sağlık Bakanlığı’nın ihalelerinde yer alan özel sektör ödeyeceği kullanım bedelleri, fizibilite çalışmalarında öngörülenden çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/ÖZEL HABER