Antalya’da 1 Mayıs günü saat 14.00'te birçok sendika Aydın Kanza Parkı'nda toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyeceğini açıklamasının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi 1 Mayıs için herkesi meydanlara davet etti. SES Antalya Şubesi “ Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete, mobinge, angarya çalışmaya karşı haydi 1 Mayıs’a” çağırısında bulunuldu.

G Lwnfo E X M A Ek K We

‘HAKLARIMIZ İÇİN ALANLARA’

Hakları için, eşitlik ve özgürlük için, sömürüsüz bir dünya ve ülke için herkesi meydanlara çağıran SES Antalya Şubesi, “Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına, sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine karşı çıkmak için, performans -güvencesizlik- şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine dur demek için, sosyal hizmetlerin; bağımlılık, siyasi yandaşlık ve rant ilişkisinden çıkarılarak hak temelli olarak verilmesi için, uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve angarya gibi modern kölelik çalışma koşullarına isyanı dile getirmek için, sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim veren fakültelerden mezun olan yüzbinlerce gencin atanması için, pandeminin başından beri ifade ettiğimiz ‘Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz’ şiarımızı daha güçlü haykırmak için iş yerlerinde zorunlu verilmesi gereken 7/ 24 açık kreş hakkımız için; en temel insan hakkı olan ‘sağlık hakkı’ için halkın sağlığı, emeğimizin hakkı demek için, Enflasyonun, vergi yükünün altında ezdirilen, sadaka gibi zamlarla yoksullaşanların; insanca yaşayacak meslek riskini karşılayacak, emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırının üstünde temel ücret ve vergi de adalet talebimizi haykırmak için,1 Mayıs alanlarında buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘SESİMİZE SES VERMEYE DAVET EDİYORUZ’

SES Antalya Şubesi, “ Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan özlemimizi haykırmak için, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke kurmaya yönelik mücadele sözümüzü yinelemek için 1 Mayıs alanlarında sınıf kardeşlerimizle, barıştan, eşitlik ve özgürlükten yana olan tüm halkımızla omuz omuza olacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarımızdan hizmet almak için gelen tüm halkımızı bizlerle 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza haykırmaya SES’imize SES vermeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER