SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz,  AK Parti’nin sunduğu ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hakkında basın toplantısı düzenledi. Bu kanun teklifiyle sağılık ve sosyal hizmet alanının tamamen piyasalaştırılmasını, sağlık emekçilerinin haklarının budanmasına sebep olacağını ifade eden Şükran İçöz, buna müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

‘MUHALEFETİN FİKİRLERİ ALINMIYOR’

Hazırlanan teklifin sorunlu olduğunu belirten İçöz, “Türkiye, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra yasama yapma sürecinde ciddi değişiklikler olmuştur. Başbakanlık modelinde bakanlıklar kanun tasarısı hazırlamakta ve bu tasarıları hazırlamakta iken ilgili sosyal tarafların görüşlerini almaktaydılar. Bu sistemde kısmen de olsa görüşlerimizden haberdar olunarak kanun tasarıları hazırlanmakta idi. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ise  bakanlıkların kanun tasarısı verme yetkisi ellerinden alınmıştır. Sadece milletvekilleri kanun teklifi sunabilmektedirler. Uygulamada ise çoğunluk partileri olan AKP ve destekçisi MHP’nin grup başkanvekilleri üzerinden kanun teklifleri hazırlanmakta ve Meclise sunulmaktadır. Bu teklifler hazırlanırken ‘yandaş’ diye tabir edilen sosyal tarafların bile görüşlerine başvurulmamaktadır. Bu kanun teklifinin bazı maddelerine ‘yandaş sendikaların’ bile karşı çıkacaklarını tahmin ediyoruz. Ancak bu yandaşların iktidarın stepnesi olmaları nedeni ile bütün bu yanlışlıklara ortak olduklarını ve seslerini çıkarmayarak sağlık ve sosyal hizmet alanının tamamen piyasalaştırılmasını, sağlık emekçilerinin haklarının budanmasına sebep olduklarını bilmeleri gerekmektedir” dedi.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞME TALEBİMİZE CEVAP VERMİYOR’

SES’in Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ettiğini söyleyen İçöz, “Ancak bu talebe bugüne değin olumlu veya olumsuz bir cevap verilmemiştir. Sendikamız da çeşitli konularla ilgili görüşlerini yazılı olarak Sağlık Bakanlığı’na iletmiştir. Kanun teklifinden anladığımız kadarı ile sendikamızın yazılı görüşlerinden bir haber olarak AKP Grubu tarafından hazırlanan teklifin sorunlu olduğunu belirtmek isteriz. Kanun teklifinin doğrudan doğruya kamuda görev yapan sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını ilgilendiren kısımları ile ilgili değerlendirme yaptığımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

‘EBELERLE İLGİLİ TEKLİF DÜZELTİLMELİ’

Kanun teklifini değerlendiren İçöz, “Kanun teklifinin 2 ve 3. Maddelerinde 1219 sayılı kanunda ebelerin görev ve yetkileri ile ilgili eksik kalan düzenlemeler yapılmış, ebelerin doğum yaptırması ile ilgili düzenlemeler yer almıştır. Bu düzenlemeler ebelerin görev ve sorumluluğunu tanımlamak bakımından olumlu ancak tıbbi gereklilik bakımından yaratacağı çeşitli sorunların da göz önüne alınması gerekmektedir. Örneğin yeteri kadar hekim varken tek başına ebelerin doğum yaptırmaya zorlanması ile karşılaşmaları durumu söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla bu konunun ilgili uzmanlık alanlarına danışılarak ve özellikle sosyal tarafların görüşü alınarak düzenlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

 ‘DÖNER SERMAYE MADDESİ TEKRAR GÖRÜŞÜLMELİ’

Döner sermaye ile ilgili teklife değinen İçöz, “Kanun teklifi ile esasta bir şey değişmemiş yine sağlık personeline disiplin cezası verilmesi ve bu cezaların verilmesi halinde ek ödeme kesintisi yapılması, birlikte kullanılan hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanı ve diğer personelin sözleşmelerinin feshedilmesini düzenlemekte ve böylece daha kötü bir düzenleme ile karşı karşıya bırakmaktadır. Sağlık emekçilerine döner sermayeden ek ödeme verilmesi konusu oldukça önemli bir konudur. Bu konunun mutlaka ve mutlaka sosyal taraflarla görüşülmesi ve buna göre düzenlenmesi gerekmektedir” sözlerini kullandı.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/HABER