ANTALYA Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre, Gaziantep’te görevi başında katledilen meslektaşları Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçtiğini belirten Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu Genel Sekreteri Uzm. Dr. Fatmagül Aslan, "Sağlıkta şiddet nedeniyle bugün aramızda olmayan, kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanırken aradan geçen zaman diliminde şiddet sorununun hala devam ettiğine dikkat çekti.

'ÇÖZÜME YÖNELİK ADIMLAR ATILMIYOR'
Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken karşılaştıkları şiddetin boyutlarına dikkat çekilirken sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışma ortamına ihtiyaç duyduğu ve şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Şiddetin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sözlü ve psikolojik boyutlarıyla da ele alınması gerektiği belirten Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu Genel Sekreteri Uzm. Dr. Fatmagül Aslan, sağlık alanında şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemi üzerinde dururken çalışanlarının haklarını korumak adına gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptı. Uzm. Dr. Aslan sözlerine, “Son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet korkunç boyutlara ulaşarak biz hekimlerin/sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod bildirimi yapılmadığıdır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz ve bu kayıtlara girmemektedir. Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız,  hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip kabul edilmesine rağmen; halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor” dedi.

Tabi̇p Odasi 17 Ni̇san (1)

'HAYATTA OLABİLİRLERDİ'
Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi adım atmadığını belirten Uzm. Dr. Aslan, “Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden sonra olduğu gibi, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor ancak biz, TTB olarak bu bilgileri sınırlı da olsa mahkeme kararıyla alabiliyoruz. Tüm bunlar, her geçen gün bizi çalışamaz hale getiren şiddetin çözümüne dönük etkin, sahici adımlar değildir. Kamu otoritesinin, ilgili meslek örgütü ve sendikalarla en küçük işbirliğinden dahi kaçınması da şiddeti bitirmeye yönelik ciddi bir irade olmadığının delili olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer yasa ve düzenleme önerilerimize kulak verilseydi; 2022 yılında Konya’da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Dr. Ekrem Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi” ifadelerini kullandı.

'HASTALAR MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜLÜYOR'
Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız” diyen Aslan, “Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor. Sağlıklı çalışma koşullarında, tükenmeden ve şiddet görmeden nitelikli sağlık hizmeti verebilmemiz için sağlık sisteminin daha eşitlikçi, toplumun sağlığını önceleyecek şekilde yeniden inşası zorunludur. Bunun dışında sağlıkta şiddet yasa teklifimiz kabul edilmeli, idarecilerin sorumluluğu göz ardı edilmemeli, çalışma ortamımızın düzenlenmesi için TTB olarak önerdiğimiz çözümler dikkate alınmalıdır. Bunlar aynı zamanda uluslararası kabul görmüş önlemlerdir” şeklinde konuştu. Aslan ayrıca Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde sözlerini yinelediklerini ve sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. 

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ