İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      
            1-İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Manavgat İlçesi sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.
 

Sıra No Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 İber Otel Serra Palace Doğusu 1.625.000,00TL+KDV 487.500,00TL 05.06.2024 13:30
2 Seaden Otel Plajı 1.100.000,00TL+KDV 330.000,00TL 05.06.2024 13:40
3 Çenger Beach Otel Doğusu 630.000,00TL+KDV 189.000,00TL 05.06.2024 13:50
4 Pemar Otel Plajı Doğusu 730.000,00TL+KDV 219.000,00TL 05.06.2024 14:00
5 Sea World Otel Doğusu 1.100.000,00TL+KDV 330.000,00TL 05.06.2024 14:10
6 Robinson Otel Plajı Batısı 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 05.06.2024 14:20
7 Paradise Beach – Aldiana T.K. Ortası 1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 05.06.2024 14:30
8 Diamond Premium Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Sorgun Boğaz Mevkii)
1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 05.06.2024 14:40
9 Bella Luna Otel Doğusu 1.400.000,00TL+KDV 420.000,00TL 05.06.2024 14:50
10 Büyük Plaj Batısı 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 05.06.2024 15:00
11 Kumköy Beach Otel Doğusu 1.900.000,00TL+KDV 570.000,00TL 05.06.2024 15:10
12 Crystal Hotel Admiral Resort Batısı 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 05.06.2024 15:20
13 Euphoria Palm Beach - Sunis Elite Beach Ortası 1.450.000,00TL+KDV 435.000,00TL 05.06.2024 15:30
14 Selge Beach – Silence Beach Resort Ortası 1.600.000,00TL+KDV 480.000,00TL 05.06.2024 15:40
15 Turan Prince Otel Doğusu 1.100.000,00TL+KDV 330.000,00TL 05.06.2024 15:50
16 Starlight Otel Doğusu 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 05.06.2024 16:00
17 İber Otel Palm Garden- Club Nena T.K. Ortası 1.050.000,00TL+KDV 315.000,00TL 05.06.2024 16:10
18 Club Alibey Tatil Köyü Batısı 850.000,00TL+KDV 255.000,00TL 05.06.2024 16:20
19 Washington – Lyra Otel Ortası 850.000,00TL+KDV 255.000,00TL 05.06.2024 16:30
20 Turkuaz Otel Plajı 1.000.000,00TL+KDV 300.000,00TL 05.06.2024 16:40
21 Club Voyage-Arcanus Side Resort Otel Ortası 1.400.000,00TL+KDV 420.000,00TL 06.06.2024 13:30
22 Sorgun Halk Plajı - Barut Sorgun Sensatori Ortası 500.000,00TL+KDV 150.000,00TL 06.06.2024 13:40
23 Blue Waters Otel Plajı Batısı
(Eski Adı: Baklavacı – Blue Waters Otel Ortası )
750.000,00TL+KDV 225.000,00TL 06.06.2024 13:50
24 Pegasus World Otel Batısı 1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 06.06.2024 14:00
25 Magic Life Seven Seas Otel Batısı 1.100.000,00TL+KDV 330.000,00TL 06.06.2024 14:10
26 Maritim Saray- Grand Prestige Otel Plajı Ortası
(Eski Adı: Titreyengöl – 1 Sahili)
1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 06.06.2024 14:20
27 Kaya Otel Doğusu 1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 06.06.2024 14:30
28 J'adore Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Nashira Otel Doğusu)
1.250.000,00TL+KDV 375.000,00TL 06.06.2024 14:40
29 Perissia Otel Doğusu 1.000.000,00TL+KDV 300.000,00TL 06.06.2024 14:50
30 Arum Otel - Sunrise Queen Otel Ortası 1.700.000,00TL+KDV 510.000,00TL 06.06.2024 15:00
31 Hemera Otel - Defne Star Otel Ortası 2.060.000,00TL+KDV 618.000,00TL 06.06.2024 15:10
32 Horus Paradies – Sandy Beach Ortası 2.300.000,00TL+KDV 690.000,00TL 06.06.2024 15:20
33 Side Batı Plajı Batısı 1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 06.06.2024 15:30
34 Side Beach – Side Star Otel Ortası 1.400.000,00TL+KDV 420.000,00TL 06.06.2024 15:40
35 Miramare Queen – Cesars Otel Plajı Ortası 1.520.000,00TL+KDV 456.000,00TL 06.06.2024 15:50
36 Oleander Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Paloma Beach Resort Otel Plajı)
1.800.000,00TL+KDV 540.000,00TL 06.06.2024 16:00
37 Palm Beach Otel Doğusu 1.150.000,00TL+KDV 345.000,00TL 06.06.2024 16:10
38 Feebeach - Novapark Otel Plajı Ortası
(Eski Adı: Feebeach Otel Plajı)
1.000.000,00TL+KDV 300.000,00TL 06.06.2024 16:20
39 Likya World Links Golf Otel Plajı 500.000,00TL+KDV 150.000,00TL 06.06.2024 16:30
40 Sueno Beach – Alibey Otel Ortası 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 06.06.2024 16:40


2-Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saat­leri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3-Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında yapılacaktır.
4-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN;
4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
4.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,
4.10- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.11- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.14- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;
4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,
4.24- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.26-Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.27 - Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.28- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.29-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02035782