TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talepli davanın karar oturumu olacağı düşünülen 30 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek duruşma öncesi ‘Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz’ başlıklı basın açıklaması 28 Kasım 2023 tarihinde Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın açıklaması Oda Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman tarafından okundu. Açıklamada “TTB’nin tüm MK üyelerinin görevden alınması istemli bu davanın açılmış olması bile ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini şimdiden almış ve tarihi bir dava haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘TTB İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR’

Davaya dair görüşlerini belirten Dr. Karaman, “Hukuki yönü olmayan bu davanın amacının; kamuoyu önünde, yargı eliyle hekimlerin örgütlü gücü TTB’yi itibarsızlaştırma, suçlu ilan etmek için algı yaratma ve TTB’yi kendilerince tasarımlamak olduğu açıktır. Tüm meslektaşlarımızı 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çağırıyoruz” dedi.

‘TTB DAHA ÇOK GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR’

Basın açıklamasına katılan TTB MK üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin de bu davanın TTB’nin itibarsızlaştırılması, iktidar karşıtı hakikatleri dile getiren örgütlerin susturulması amacıyla açıldığını ifade ederek, “Unutulmamalıdır ki TTB Anayasal güvenceye sahip 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliği taşıyan hekimlerin demokratik kitle örgütüdür ve gücünü aldığı hekimlerin sesidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında da vurgulandığı gibi demokratik ortamın gelişimine katkısı nedeniyle kamusal özellik verilmiş, kurumun Merkez Konseyi demokratik bir seçimle ve hekimlerin oyları ile seçilmektedir. Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına yönelik davanın varlığı bile örgütsel bütünlüğümüze, örgütsel bağımsızlığımıza, mesleki özerkliğimize saldırıdır. Bu girişim ülkemizde yaşamakta olduğumuz hukuksuzlaştırma, Anayasasızlaştırma, iktidar karşıtı her sesin susturulması adımlarının yansımasıdır. TTB 70 yıllık tarihsel geçmişinde defalarca yargı eliyle cezalandırılmak, susturulmak istenmiş ancak hakikatleri, sağlıklı yaşam hakkını, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini, barışı dile getirdiği için her defasında bu saldırıları bertaraf etmiştir. TTB, dayanışmayla 30 Kasım’da da daha da güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi. HABER/ÇİĞDEM KORKAN

Editör: Uğur Keskin