T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ

2022/17566 ESAS
103 DAVET KAĞIDI
ALACAKLI VELİ ŞENOL, 23317226512TC Nolu,
VEKİLİ : Av. Murat Aydemir
BORÇLU KADİR ULUDAĞ, 13112155414TC Nolu,
Alipaşa Mh 3.Turan Sk No:3.3 Yakutiye/Erzurum
Haciz Tarihi : 06/10/2023 tarihinde haczedilen mallar;

  • 9.000,00TL 1 adet Alarko Flair marka duvar tipi beyaz klima inverter (1 adet kompresans dahil) Flrsp2401HWI seri numaralı
  • 9.000,00TL 1 adet Alarko Flair marka bir adet iç ünite (Flrsp2401HWI seri numaralı) ve bir adet dış ünite (Flrsp2401HW8 seri numaralı) beyaz duvar tipi inverter klima

İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.(İİK m.103)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR870001500158007308885617
Vergi Dairesi Adı / No: ALANYA VERGİ DAİRESİ - 0011797830

#ilangovtr Basın No ILN01962906