T.C. ANTALYA 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/163 Esas
KARAR NO : 2024/3
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/01/2024 tarihli ilamı ile Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan hakkında 5271 S. CMK'nın 223/8.maddesi gereğince Düşme kararı verilen Ali ve Ayşe oğlu, 2001 Halep doğumlu, Eymen İBRAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve kendisine tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın İlanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren de 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün bu hali ile kesinleşeceği hususu EYMEN İBRAHİM' e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01969818