İLAN
T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/538
DAVALI : BAYRAM UÇ Güvenevler Mahallesi 29089 Nolu Sokak 10/12Şehitkamil/ GAZİANTEP
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Bayram Uç'un (T.C. 28672089260) usulüne uygun davetiye tebliğ edilememiş ve tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle, Antalya ili, Aksu İlçesi, Boztepe Mahallesi21, 280 ve 410 parsellerdeki davalılar adına olan tapu kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile Topal Ali mirasçıları adına, miras hak ve hisseleri oranında tapuya kayıt ve tescilini talep edilmiştir.
Adı geçen ilgili kişi Bayram Uç'un dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap verebileceği, varsa delillerini bildirmesi, süresinde cevap verilmemesi halinde HMK 317/3. maddeleri gereğince cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi verilemeyeceği hususu, ayrıca dosyamızda duruşma günü 06/11/2024 günü saat 10:20'e bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
Tebliğ yerine geçmek üzere 3.kişilere ilanen tebliğ olunur.13/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02054410