Örnek No:55*

T.C.
ELMALI
İCRA DAİRESİ
2023/15 TLMT.
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Elmalı İlçe, KARYAĞDI Mahalle/Köy, 777 Ada, 1 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, Karyağdı Mahallesi, Eski Finike Caddesi, Modern Park Sitesi, A Blok, no:18, Kat:3, daire no:8 Elmalı/Antalya adresinde bulunmaktadır. Tarif olarak; şehrin ana arterlerinden olan Hükümet Caddesi üzerinden doğu yönünde devam edilerek Elmalı Belediyesini yaklaşık 400 m geçtikten sonra sağa doğru girilir ve 700 m ilerledikten sonra sağ tarafta konumlu ana taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın İMAR durumu Konut Alanı Hmax:5 kat şeklinde yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmaz tam (1/1) hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. aşınmazın bulunduğu bölgede genellikle çok katlı, bahçeli, tarzında yapılaşma olup doluluk oranı %25-75 düzeyindedir. Bölgede yapılaşma devam etmekte olup altyapısının eksiksiz olduğu gözlenmiştir. Satışa konu meskenin konumlu bulunduğu 777 ada, 1 parsel, 3.306,91 m2 yüzölçümüne sahip, Arsa nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz, konumlu bulunduğu bina, betonarme karkas yapı türünde, ZEMİN+4 NORMAL KAT şeklinde inşa edilmiştir. Bina dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalı, giriş kapısı alüminyum doğramadır.Taşınmaz 3. KATTA konumlu, KUZEY, DOĞU ve BATI cephelidir. Mimari projesinde yapılan incelemede A Blok, 3. kat; 8 nolu mesken; SALON, MUTFAK, 2 ODA, LAVABO-WC, 2 BANYO, ANTRE ve 2 BALKON hacimlerinden oluşmakta ve yaklaşık NET 95 m2, BRÜT 110,0 m2 sahiptir. Meskenin dış kapısı çelik kapıdır. İç mekanlar görülememiştir. Değerlendirme dışarıdan yapılan tespitler ve mimari projesinde yapılan incelemeye göre yapılmıştır. Taşınmazın değerinin belirlenmesi aşamasında, yerinde incelemeler yapılmış olup, konumları, altyapıları ve ulaşım olanakları, kullanım amacı, piyasa araştırmaları, çevresindeki satışa arz edilen benzer nitelikteki taşınmaz, günümüz gayrimenkul piyasası dikkate alınmış ve taşınmazın hukuki, mali bir problemi bulunmadığı varsayımı ile taşınmazın değeri (arsa payı dahil) , 1.400.000,0 TL (BirMilyonDörtYüzBinTürkLirası) olarak takdir edilmiştir.
Yüzölçümü : 3.306,91 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu: Konut Alanı, Hmax: 5 kat şeklinde yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İpoteklidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:24

05/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01981392