T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/410 Esas
DAVALI : CAN GÜVEN Sorgun Mah. 8051 Sk. No:27/2 07600 Manavgat/ ANTALYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
"Aşağıda gösterilen duruşma günü ve saatinde geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK.nun 147.maddesi uyarınca ihtar olunur."
Durusma Günü: 28/03/2024 günü saat: 13:55'da Manavgat Adliyesi 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilangovtr Basın No ILN01964149