(DHMİ)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KONU: DHMİ ANTALYA HAVALİMANI TOTEM REKLAM MAHALLİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1.Antalya Havalimanı ana nizamiye kavşağı çıkış istikametine doğru 3 m2 (2 m x 1,5 m) ebatlarında ışıksız, çift yönlü (arkalı/önlü) PVC materyalden yapılma totem reklam mahalli KDV Hariç 35.000.-TL/m2/Yıl (OtuzbeşbinTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden DHMİ Kira İhale Yönergesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilerek, Pazarlama ve Ticaret Komisyonu Yönergesi doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar sözleşme düzenlenerek kiraya verilecektir.
2. Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 500.-TL (BeşyüzTL) karşılığında temin edilebilir.
3. İhaleye katılmak isteyenler 15.000.-TL (OnbeşbinTL) geçici teminat vereceklerdir.
4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 11/06/2024 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6. Söz konusu mahalle ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.
7.İhale 11/06/2024 günü saat 14:30’da DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
8.    Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel:      0 312 204 22 97
Faks:   0 312 212 54 22

#ilangovtr Basın No ILN02038615