Falcı böyle başlıyorsa verdiği sürenin sonunda iyi bir şeyler olacağı kesindir. Çünkü ‘3’ kutsaldır. İşin içinde ‘3’ varsa oturup bir düşünmek lazım.

Hayatımızda sık sık karşımıza çıkan sayılar vardır ve bunların arasında üç belki de en ilginç olanıdır. Üç sayısının gizemi, birçok kültürde ve disiplinde derin anlamlar taşır. Peki, üç neden bu kadar önemlidir? Nedir bu 3 sayısının kerameti?

Matematiksel bir terim olan 3 sayısı hayatımıza öyle bir işlemiş ki geçmişten bu güne felsefeden psikolojiye, sanattan bilime kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor ve artık terimsel anlamını yitirip bambaşka bir boyut kazanıyor.

Üç, sembolik olarak bütünlüğü, dengeyi ve tamamlanmışlığı temsil eder. Bu, çoğu zaman insan yaşamının, doğanın ve evrenin temel dinamiklerini yansıtır. Doğum-hayat-ölüm gibi ya da geçmiş-bugün-gelecek gibi…

Birçok kültür ve dinde üç; kutsal veya ilahi bir anlama sahiptir. Örneğin, Hristiyanlıkta kutsal üçleme (baba, oğul ve kutsal Ruh), İslamiyet’te ‘üç aylar’, kırılan bir şeyi uğursuzluk getirmesin, bela gitsin diye üçe tamamlama vardır. Yani üçte bir tamamlanmışlık vardır.

Üç sayısının insan zihninde ve psikolojisinde de belirgin bir etkisi vardır. Bir işe başlarken sayarız. Sayma işlemi zihinsel ve duygusal olarak hazırlanmak için bir araçtır. Alışılagelmiş bir rutindir ama özüne baktığımızda 3’te sonlanması tesadüf değildir.

İnsan varlığı; bedensel, zihinsel ve ruhsal bileşenlerden oluşur. Bu üçlü, bir bütün olarak denge içinde olmalıdır. Buradan yola çıkarsak üç sayısını dengelemek ve tamamlamak için kullanıyoruz.

Düşününce o kadar çok ‘3’ var ki hayatımızda; maddenin 3 hali,3 vakit, 3 madalya (altın-gümüş-bronz) 3 öğün, gökten hep 3 elma düşer, yasama-yürütme-yargı, 3 yanlış bir doğruyu götürür, üç boyut, giriş-gelişme ve sonuç, 3 silahşörler, 3 başlı köpek Kerberos, kitap ve film üçlemeleri…

Üç sayısının gizemi, insan düşüncesinin temel yapı taşlarından biridir. Derin anlamları, sembolik değeri ve kültürel önemiyle üç, insanlığın düşünce ve kültürel tarihinde önemli bir rol oynamıştır ve bundan sonra da oynamaya devam edecektir.