Veli-Der Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç, yeni eğitim müfredatı hakkında görüşlerini dile getirdi. Başkan Tülin Koç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağının, çağdaş, bilimsel ve evrensel değerlerden uzak olduğu dile getirerek, “Çocuğun üstün yararını hedeflemesi gereken Milli Eğitim Sistemi temel hak ve özgürlükleri, evrensel ilkeleri ve yeni gelişmeleri esas alarak daha bilimsel, çağdaş ve evrensel kriterler çerçevesinde bir müfredat hazırlaması gerekirken maalesef yıllardır müfredatta ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, yapılan protokoller, iş birlikleri eğitim ve ders programlarının laik ve bilimsel temeli de adım adım tahrip edilmektedir. Bu tahribatlar çocuklarımızın akademik, psikolojik, bilişsel, moral ve sosyal gelişimlerine telafisi mümkün olmayan büyük zararlar verdiği gençliğimizin güncel umutsuzluğundan anlaşılmaktadır. Ülkemiz gençliğinin durumu buyken MEB’in açıkladığı müfredat taslağı ile zaten çok örselenmiş olan özgürlükçü, eleştirel, eşitlikçi, demokratik, laik, bilimsel, evrensel eğitim boyutları bir kez daha hedef alınmaktadır” ifadelerine yer verdi. 
LAİK EĞİTİM HEDEF ALINIYOR
Başkan Tülin Koç, eğitimde siyasi ve dini unsurların ağırlığının artması, laiklik ilkesinin zedelenmesi, kadın haklarına ve evrensel değerlere yer verilmemesi ele alarak, “Müfredata “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adının verilmesi eğitime siyaset katarak ideolojik bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. Eğitimin siyaset üstü olarak ele alınması bir ülke için hayati öneme sahipken tüm itirazlara kulak asmaksızın 2014 tarihinde önce Maarif Müfettişleri Başkanlığı’nın kurulması, Maarif Modeli’ ne uygun müfredat değişimi açıklamalarının ve Maarif söyleşilerinin yaygınlaştırılması ile uzun süredir ‘eğitimden maarife, öğretmenden muallime, öğrenciden talebeye, bilimden irfana’ açıklamaları eşliğinde laik eğitimi hedef alan, maarif, köklerden geleceğe, erdem-değer-eylem vurguları eşliğinde dine dayalı eğitimi esas alan bir öğretim programı amaçlandığı hissedilmektedir. Müfredatta kazanımların ‘ayet ve hadisler ışığında’ ele alınması, kadınların çalışma hayatında olmasının, evlilik yaşının yüksekliğinin, kreş ve bakımevlerinin aile için bir tehdit, sorun olarak görülmesine kadar onlarca içerikle açıkça çağdaş, bilimsel eğitim reddedilmekte,  hatta daha da ötesi Anayasa’nın laiklik ilkesi ve Medeni Kanunun da reddedildiğini ortaya koymaktadır” açıklamalarına yer verdi.
‘EVRENSEL DEĞERLER YER ALMIYOR’
Müfredatın hazırlık süreci hakkında görüşlerine yer veren Başkan Tülin Koç, “Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştaylarının katılımcılarının, müfredat taslağında ‘diğer paydaşlar’ diye belirtilen isimlerin, STK adı altındaki tarikat yapılarının hazırladıkları raporlar, yazılarda bu müfredatla Tevhid-i Tedrisat’ı değiştirmenin amaçlandığı, karma eğitim hakkının hatta sonrasında zorunlu eğitimin kaldırılmasının hedeflendiği vurgulanmaktadır. Kültür ve medeniyetimize yön veren isimler denilerek müfredatta laiklik, laik, bilimsel, çağdaş eğitim, karma eğitim karşıtı isimler öğretim programlarında referans alınmaktadır. Müfredat değerler ifadesiyle fıtrat, kader, kanaat vb. ifadeler üzerinden inşa edilirken Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, emek, barış gibi evrensel değerler öğretim programında ‘değer’ olarak yer almamaktadır” dedi.
Whatsapp Image 2024 05 02 At 09.51.54

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER