ANTALYA Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri eylemlerine devam ediyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki ay önce “vergide adalet sağlayacağız” sözlerine atıfta bulunan SES Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, çalışanlardan alınan yüksek vergi kesintilerine tepki gösterdi.

Foto (2)-130

ADALETSİZLİK ŞAŞIRTICI DEĞİL
SES Başkanı Dr. Kaan Taşer, “On yedi haftadır vergide adalet istiyoruz” dedi. Toplanan vergilerin halkın refahı için harcanmadığını söyleyen Taşer, “Bizler her gün halkın yoksullaştığını ve dayanma gücünün kalmadığını görüyoruz. Halkın sırtına yeni ek vergiler yerine vergide adaleti sağlamaya çağırıyoruz. Hepimizin sağlığı için bu ay çalışma süresini uzattığınız Büyük Millet Meclisinde vergide adaleti sağlamaya çalışacak mısınız? Yılın ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz gerekçesiyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yılsonuna doğru yüzde 35 civarına çıkıyor. Bu adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı sürdürmek, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesintisi yapılsın talebimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Aile hekimliği çalışanları ve diğer tüm sağlık çalışanları olarak on yedi haftadır sürdürdüğümüz ‘vergide adalet istiyoruz’ eylemlerimiz her Çarşamba olduğu gibi taleplerimiz karşılık bulana dek sürecek. Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdüğümüz mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Foto (1)-144

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ