Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın, il binasında yaptığı açıklamada, zamların toplumun geniş kesimlerini derin ekonomik sıkıntıya sürükleyeceğini belirtti. Başkan Aydın, "Elektriğe yapılan yüzde 38 zam, enerji politikalarının tekellerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve kamu yararının gözetilmediğini açıkça göstermektedir. Özelleştirilmiş, dışa bağımlı enerji politikalarınızın bedelini ödemeyeceğiz. Enerji temel bir insan hakkıdır ve bu hizmet kamucu ve demokratik bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir" dedi. Aysel Aydın, enerji şirketlerinin kârlarını artırmak için elektrik faturalarının ikiye, üçe katlandığını belirterek, "Tükettiğimiz elektriğin kat be kat fazlasını ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bu adil olmayan faturaları reddediyoruz. Hayat pahalılığı altında geçinemeyen milyonlar olarak bu faturaları ödeyecek gücümüz yok. 2024 yılında 1,5 milyon ailenin elektriği kesilmiş durumda ve zamlar sonrasında bu oran daha da artacaktır. Enerji bir insan hakkıdır; hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz" dedi.

ÇÖZÜM KAMUŞALTIRMA

Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketmesi gerektiğini belirten Aydın, "Günlük ortalaması 8 kWh'i geçmeyen bu tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken miktar 345,4 TL'den 476,6 TL'ye yükselmiştir. Temmuz 2024 itibarıyla oluşacak faturanın yalnızca yüzde 23,8’i enerji bedelinden, yüzde 65,9’u ise dağıtım bedelinden oluşmaktadır. Bu durum, kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetin özelleştirilmesinin faturasının halka çıkarıldığını göstermektedir " dedi. Çözüm olarak kamulaştırmayı öneren Aydın, ucuz, kaliteli ve güvenilir enerjiye erişimin tüm yurttaşlar için temel bir hak olduğunu vurguladı. Aydın, "Özelleştirme bedelleri için alınan dövize endeksli kredilerin ödenmesi için dağıtım şirketlerine kaynak aktarıldığı bir Türkiye tablosu, artık geride bırakılmalıdır. Kamucu anlayışla; arz güvenliğini sağlamak ve toplam maliyeti düşürmek için özelleştirilen üretim tesisleri ve dağıtım bölgelerinin kamulaştırılması acilen gündeme alınmalıdır. Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için vakit kaybedilmemelidir. Üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır" ifadelerini kullandı. 

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER